E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2008, Volume: 19, Issue: 67

  Araştırma Makalesi

 1. TÜKETİMİN KARŞI DEVRİMİ: TÜRKİYE'DE 1980 SONRASI UYGULANAN İKTİSAT POLİTİKALARININ TOPLUMSAL SONUÇLARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
  Counter Revolution of Consumption: A Critical Perspective to the Social Outcomes of Economic Policies after 1980s in Turkey [Turkish]
  Derya ÖCAL TELLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(67): 1-19
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10663Cited : 3

 2. HAYEK VE POLANYİ’NİN İKTİSADİ DÜŞÜNCELERİNİN OLUŞUMUNDA VİYANA VE BUDAPEŞTE ETKİSİ
  Vienna and Budapest Effect on the Formation of Hayek and Polanyi’s Economic Thoughts [Turkish]
  Ahmet Arif EREN, Mesut SERT
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(67): 21-46
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10664Cited : 1

 3. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
  The Relationship Between FDI and Economic Growth in Developing Countries [Turkish]
  H. Aydın OKUYAN, Erman ERBAYKAL
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(67): 47-58
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10665Cited : 4

 4. KAYNAK TABANLI YÖNETİM MODELİNİN REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ VE TUSAŞ, FORD OTOSAN, GRAHAM VE TOPRAK SERAMİK İŞLETMELERİNDE NİTELİKSEL BİR İNCELEME
  A Research of Resource-Based View From the Point of View Competitive Advantage and a Qualitative Search in Ford Otosan, Tusaş, Graham and Toprak Seramik [Turkish]
  Gökben BAYRAMOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(67): 59-78
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10666

 5. İKTİSAT VE İŞLETME ALANLARINDA VERİLEN EĞİTİM İÇERİSİNDE MESLEK ETİĞİNİN YERİ VE ÖNEMİ
  The Position of Career Ethic in Education which is Given in Economy and Business Enterprise Contents [Turkish]
  Habib AKDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(67): 79-90
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10667Cited : 1Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles