E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2008, Volume: 19, Issue: 67

  Araştırma Makalesi

 1. TÜKETİMİN KARŞI DEVRİMİ: TÜRKİYE'DE 1980 SONRASI UYGULANAN İKTİSAT POLİTİKALARININ TOPLUMSAL SONUÇLARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
  Counter Revolution of Consumption: A Critical Perspective to the Social Outcomes of Economic Policies after 1980s in Turkey [Turkish]
  Derya ÖCAL TELLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(67): 1-19
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10663Cited : 3

 2. HAYEK VE POLANYİ’NİN İKTİSADİ DÜŞÜNCELERİNİN OLUŞUMUNDA VİYANA VE BUDAPEŞTE ETKİSİ
  Vienna and Budapest Effect on the Formation of Hayek and Polanyi’s Economic Thoughts [Turkish]
  Ahmet Arif EREN, Mesut SERT
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(67): 21-46
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10664Cited : 1

 3. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
  The Relationship Between FDI and Economic Growth in Developing Countries [Turkish]
  H. Aydın OKUYAN, Erman ERBAYKAL
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(67): 47-58
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10665Cited : 4

 4. KAYNAK TABANLI YÖNETİM MODELİNİN REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ VE TUSAŞ, FORD OTOSAN, GRAHAM VE TOPRAK SERAMİK İŞLETMELERİNDE NİTELİKSEL BİR İNCELEME
  A Research of Resource-Based View From the Point of View Competitive Advantage and a Qualitative Search in Ford Otosan, Tusaş, Graham and Toprak Seramik [Turkish]
  Gökben BAYRAMOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(67): 59-78
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10666

 5. İKTİSAT VE İŞLETME ALANLARINDA VERİLEN EĞİTİM İÇERİSİNDE MESLEK ETİĞİNİN YERİ VE ÖNEMİ
  The Position of Career Ethic in Education which is Given in Economy and Business Enterprise Contents [Turkish]
  Habib AKDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(67): 79-90
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10667Cited : 1