E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2008, Volume: 19, Issue: 68

  Araştırma Makalesi

 1. SEN’İN YETENEK YAKLAŞIMI ANAAKIM İKTİSADA ALTERNATİF BİR PARADİGMA SUNMAKTA MIDIR?
  Can Sen’s Capability Approach Present an Alternative Paradigm to Mainstream Economics? [Turkish]
  Hatice KARAÇAY ÇAKMAK
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(68): 1-15
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10668

 2. FORDİST KONSENSÜS’TEN WASHINGTON KONSENSÜSܒNE BİRİKİM VE BÖLÜSÜM POLİTİKALARI
  FROM FORDIST CONSENSUS TO WASHINGTON CONSENSUS ACCUMULATION AND SHARING POLICIES [Turkish]
  Özgür ÇETİNER
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(68): 17-46
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10669

 3. TARİHİ UNUTAN İKTİSATÇILARIN BİLİME METODOLOJİK YAKLAŞIMLARI, “İKTİSAT PARADİGMASINDA GERİYE BİR DÖNÜŞ MÜ?”
  The Methodological Approaches of Economists Ignoring History “Is this a Deterioration of Economics?” [Turkish]
  Esin CANDAN, Avni Önder HANEDAR
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(68): 47-90
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10670

 4. TÜRKİYE’DE VERGİ GELİRLERİ, VERGİ YAPISI VE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1968-2006
  TAX REVENUE, TAXATION MIX AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN TURKEY: 1968-2006 [Turkish]
  Şenay AÇIKGÖZ
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(68): 91-113
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10671Cited : 3

 5. ALKOL TÜKETiMi VE SOSYO-DEMOGRAFiK DEĞŞKENLERiN ALKOL TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
  ALCOHOL CONSUMPTION AND THE EFFECT OF SOCIODEMOGRAPHIC VARIABLES ON ALCOHOL CONSUMPTION [Turkish]
  Hamdi EMEÇ, Emrah GÜLAY
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(68): 115-134
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10672