E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2008, Volume: 19, Issue: 69

  Araştırma Makalesi

 1. HETERODOKS BİR MİKRO İKTİSAT TEORİSİNE DOĞRU: EVRİMCİ İKTİSADIN TEKNOLOJİK GELİŞME YAKLAŞIMI VE FİRMANIN DOĞASI
  Toward To A Heterodox Microeconomic Theory: Technological Development Approach Of Evolutionary Economics And Nature Of Firm [Turkish]
  Cem Okan TUNCEL
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 1-32
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10673Cited : 1

 2. TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI DEVLET SERMAYE İLİŞKİLERİ VE “PARÇALI BURJUVAZİ”NİN OLUŞUMU
  The State-Capital Relations After 1980 and The Formation of Partial Bourgeoisie in Turkey [Turkish]
  H. Emrah BERİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 33-45
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10674

 3. TÜRKİYE’DE FAİZ VE KUR POLİTİKALARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  The Effects of the Interest Rate and Foreign Exchange Regimes on the Turkish Export [Turkish]
  Süleyman DEĞİRMEN, Filiz ELMAS
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 47-66
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10675

 4. SENDİKA LİDERLİĞİNDE TÜRK KADINI
  TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP [English]
  Gözde YİRMİBEŞOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 67-88
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10676Cited : 1

 5. TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10677Cited : 6

 6. Turizmle Kalkınmada Enformel Emek Kullanımı: Marmaris Örneği
  Informal Labour Use in Tourism-Led Development: The Case of Marmaris [Turkish]
  Semra PURKIS
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 107-126
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10678Cited : 1Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles