E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2009, Volume: 20, Issue: 70

  Araştırma Makalesi

 1. BİLİM FELSEFESİ, KARL POPPER, ELEŞTİRİ ve İKTİSAT
  PHILOSOPHY OF SCIENCE, KARL POPPER, CRITICS AND ECONOMICS [Turkish]
  Turan YAY
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(70): 1-29
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10679

 2. KEYNES DEVRİMİ VE KEYNESYEN İKTİSAT
  KEYNES’S REVOLUTION AND KEYNESIAN ECONOMICS [Turkish]
  Mahir FİSUNOĞLU, Bilge KÖKSEL TAN
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(70): 31-60
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10680Cited : 1

 3. TAM İSTİHDAM VE FİYAT İSTİKRARI KAPSAMINDA NEO-LİBERAL YAKLAŞIMLARA POST-KEYNESYEN KARŞI DURUŞLAR: DEVLETİN NİHAİ İŞVEREN OLMA ROLÜ
  POST KEYNESIAN RESPONSE AGAINST NEOLIBERAL POLICES IN FULL EMPLOYMENT AND PRICE STABILITY CONTEXT: EMPLOYER OF LAST RESORT (ELR) [Turkish]
  Sayım IŞIK
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(70): 61-88
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10681Cited : 1

 4. HAZİNE BORÇ YÖNETİMİNDE RİSK ANALİZİ UYGULAMASININ YASAL VE İDARİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  THE EVALUATION OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL BASES OF PERFORMING RISK ANALYSIS IN PUBLIC DEBT MANAGEMENT [Turkish]
  Eren ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(70): 89-119
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10682

 5. KUYUMCULUK KÜMELERİ: İSTANBUL KAPALIÇARŞI İLE DÜNYA ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ
  JEWELLERY CLUSTERS: COMPARATIVE EVALUATION OF ISTANBUL KAPALIÇARŞI AND WORLD CASES [Turkish]
  Tanyel ÖZELÇİ ECERAL, Bilge ARMATLI KÖROĞLU, Aysu UĞURLAR
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(70): 121-143
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10683Cited : 2