E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2010, Volume: 21, Issue: 75

  Araştırma Makalesi

 1. KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20046Cited : 5

 2. TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10704Cited : 1

 3. KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YANSIMALARI VE GELECEĞE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER
  THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS [Turkish]
  Aziz KONUKMAN, Rahmi Aşkın TÜRELİ
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 77-122
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10705

 4. KALKINMANIN FİNANSMANI, EMPERYALİZM VE FİNANSAL SERBESTLİK ÜÇGENİNDE DIŞ BORÇLANMA
  EXTERNAL BORROWING: A MEANS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT, AN INSTRUMENT OF THE IMPERIALISM AND AN OUTCOME OF THE FINANCIAL LIBERALIZATION [Turkish]
  Sinan SÖNMEZ
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 123-140
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10706

 5. BİR KÜRESEL KAMU MALI OLARAK FİNANSAL İSTİKRAR: ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMELER
  Financial Stability as a Global Public Good: Critical Assessments [Turkish]
  Servet AKYOL, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 141-162
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10707Cited : 1