E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2010, Volume: 21, Issue: 77

  Araştırma Makalesi

 1. AŞIRI BİRİKİM - FİNANSALLAŞMA İLİŞKİSİNİN 2008 KRİZİ BAĞLAMINDA ANALİZİ
  The Analysis of Overaccumulation-Financialisation Relationship in Context of the 2008 Financial Crisis [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 1-48
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20036

 2. KÜRESELLEŞEN İŞGÜCÜNÜN KRİZİ VE KÜRESEL EŞİTSİZLİK
  Crisis of Globalizing Labour and Global Inequality [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 49-100
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20037

 3. İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20038Cited : 6

 4. Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20039Cited : 8

 5. BİRLEŞİK KRALLIK’TA SİYASİ-İKTİSADİ DÖNÜŞÜM VE KAMU MALİ KRİZİ
  Political-Economical Changes in United Kingdom and Fiscal Crisis [Turkish]
  Yiğit KARAHANOĞULLARI
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 143-170
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20040