E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2012, Volume: 23, Issue: Special

  Araştırma Makalesi

 1. TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ
  The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors [Turkish]
  İsmail BULMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 1-12
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20005

 2. FİNANSAL ŞİŞKİNLİĞİN ARKA PLANI
  The Background of Financial Bubbles [Turkish]
  Şiir YILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 13-38
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20006

 3. 1980’LERDEN KÜRESEL KRİZE DÜNYA EKONOMİSİ
  The World Economy from the 1980’s to the Global Crisis [Turkish]
  Tuba ONGUN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 39-76
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20007Cited : 1

 4. Türk İhraç Mallarının Avrupa Birliği ve OECD Ülkeleri Karşısında Karşılaştırmalı Üstünlüğü, 1990-2000
  THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000 [English]
  Güzin ERLAT, Haluk ERLAT
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 77-106
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20008Cited : 1

 5. EURO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Debt Crisis Problem in the Euro Zone and Some Suggestions [Turkish]
  Baki DEMİREL, Gülen ELMAS ARSLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 107-132
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20009

 6. MODERN DÜNYA-SİSTEMİ ANALİZİ VE DIŞ TİCARET
  Modern World-System Analysis and Foreign Trade [Turkish]
  Filiz ELMAS
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 133-160
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20010

 7. KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20011

 8. KEYNES’İN LİKİDİTE TERCİHİ KURAMI’NDA FİNANS MOTİFİ İLE PARA TALEBİNİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ
  Significance and Affects of Money Demand for Finance Motive at Keynes’ Liquidity Preference Theory [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 195-220
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20012

 9. BEYANNAMEYE TÂBİ MÜKELLEFLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GELİR VERGİSİ KAÇAKÇILIĞI: BOYUTLARININ TAHMİNİ; İKTİSADİ SONUÇLARI VE BİR REFORM ÖNERİSİ
  Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal [Turkish]
  Kemal ÇAKMAN, Halit DOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 221-268
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20013

 10. SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNİN FİNANSAL DURUMU ÜZERİNDE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ ETKİLERİ
  Effects of the New Health Care System on the Financial Conditions of the Ministry of Health Hospitals [Turkish]
  Bedriye SARAÇOĞLU, Seher Nur SÜLKÜ, Şenay AÇIKGÖZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 269-282
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20014Cited : 2