E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2012, Volume: 23, Issue: 82

  Araştırma Makalesi

 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMANIN ELEŞTİRİSİ: BAŞKA BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLGUSU VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Critique of Debt Sustainability: An Alternative Concept of Sustainability and the Case of Turkey [Turkish]
  Burak GÜRBÜZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 1-22
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20000

 2. BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20001Cited : 5

 3. TÜRKİYE'DE EMEK KESİMİNİN KAMU BÜTÇESİ KARŞISINDAKİ KONUMU: 2004-2010
  The Position of the Working Class across the Public Sector Budget in Turkey: 2004-2010 [Turkish]
  Yakup KARABACAK
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 51-77
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20002

 4. TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20003Cited : 2

 5. DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20004