E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2012, Volume: 23, Issue: 84

  Araştırma Makalesi

 1. TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: BORÇ KRİZİNDEKİ YUNANİSTAN İLE BİR KARŞILAŞTIRMA
  Current Account Deficit Sustainability in Turkey: A Comparison with Greece in Debt Crisis [Turkish]
  Belgin AKÇAY
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(84): 1-38
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.34104Cited : 1

 2. Türkiye Ekonomisinde İthalat artışı: Bir Girdi-Çıktı Analizi
  AN INPUT-OUTPUT ANALYSIS OF RISING IMPORTS IN TURKEY [English]
  Alper DUMAN, Gül Ertan ÖZGÜZER
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(84): 39-54
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.34105Cited : 6

 3. KÜRESEL KRİZ VE KÜLTÜRÜN FİNANSMANI: AB ÖRNEĞİ ve TÜRKİYE HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME
  Global Crisis and Financing of Cultural Policies: A General Evaluation on the case of EU and on Turkey [Turkish]
  Berna UYMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(84): 55-80
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.34106

 4. İSTANBUL KUYUMCULUK KÜMESİ YENİLİK VE TASARIM KAPASİTESİ
  Istanbul Jewelry Cluster: Innovation and Design Capacity [Turkish]
  Bilge Armatlı KÖROĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(84): 81-102
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.34107