E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2014, Volume: 25, Issue: 91

  Araştırma Makalesi

 1. Zaman Açığı ve Yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu Ölçümü
  Time Deficits and Poverty: The Levy Institute Measure of Time and Consumption Poverty for Turkey [English]
  Ajit Zacharias, Thomas Masterson, Emel Memiş
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(91): 1-28
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35410Cited : 7

 2. Türkiye Ekonomisi İçin Enflasyonun Üçgen Modeli İle Phillips Eğrisi Denklemi Tahmini: 1998-2014
  The Estimation of Phillips Curve Equation with Triangle Model for Turkish Economy: 1998-2014 [Turkish]
  Hakan Naim Ardor, İbrahim Tokatlıoğlu, Fahriye Öztürk
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(91): 29-53
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35411

 3. AB’nin Yeni Dikey Birleşme Politikasında İktisadın Rolü: Tom Tom ve Tele Atlas Arasındaki Birleşme Üzerine Düşünceler
  Role of the Economics in the EU’s New Vertical Merger Policy: Thoughts on the Merger between Tomtom and Tele Atlas [English]
  Ekrem Kalkan
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(91): 55-68
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35412Cited : 3

 4. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Uluslararası Ticaret: Zaman- Serisi-Yatay-Kesit Analizi
  Foreign Direct Investment and International Trade in Turkey: Time-Series-Cross-Section Methods [English]
  Erginbay Uğurlu, Yılmaz Bayar
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(91): 69-84
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35413Cited : 1