E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2017, Volume: 28, Issue: 104

  Araştırma Makalesi

 1. Gelişmekte olan Ülkelerde “İnsana Yakışır İş”i Ölçmek: Türkiye için Öneriler
  Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey [Turkish]
  Yelda YÜCEL, Özge İZDEŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(104): 1-37
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.36120

 2. Mali Konsolidasyon Üzerine Betimsel Bir Analiz
  A Descriptive Analysis on Fiscal Consolidation [Turkish]
  Hüseyin ŞEN, Ayşe KAYA
  Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(104): 39-80
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.36121

 3. Kamu Hastane Birliklerinin Teknik Verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi ve Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi
  Examination of Technical Efficiency of Public Hospital Associations Using Data Envelopment Analysis and Machine Learning Techniques [Turkish]
  Songül ÇINAROĞLU, Onur BAŞER
  Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(104): 81-120
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.36122

 4. Türkiye ve 24 AB Ülkesi Tarım Sektörleri İçin Bir Etkinlik Analizi: 2002-2013
  An Efficiency Analysis for the Agricultural Sector in Turkey and 24 EU Countries: 2002-2013 [Turkish]
  Fatih Hakan DİKMEN, Emre Güneşer BOZDAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(104): 121-142
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.23108