E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2021, Volume: 32, Issue: 119

  Diğer

 1. Kapak, Ön Sayfalar, İçindekiler
  Cover Page, Preface, Contents [Turkish]
  Ekonomik Yaklaşım
  Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(119): i-ix
  » Abstract » PDF

 2. Araştırma Makalesi

 3. Orta Gelir Grubu Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırımın Ekonomik Belirleyicileri: Bulanık Regresyon Analizi
  Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: Fuzzy Regression Analysis [English]
  Nurdan DEĞİRMENCİ
  Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(119): 89-101
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.18000

 4. Tarımsal Desteklerin Etkileri Çerçevesinde Bitkisel Üretim İçin Politika Alternatifleri
  Policy Alternatives in Crop Production Considering the Effects of the Agricultural Support Policies [Turkish]
  Taylan KIYMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(119): 103-141
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.18003

 5. Vergilendirmenin Avrupa Birliği Kamu Borçları Krizi Üzerindeki Etkisi
  The Role of Taxation in the European Union Sovereign Debt Crisis [English]
  Semiha ÖZTÜRK, Gül İpek TUNÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(119): 143-174
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.18001

 6. Türkiye’de Sektörler İtibariyle Yapısal Dönüşüm
  Structural Transformation in Turkey in the Context of Sectors [Turkish]
  Merter MERT
  Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(119): 175-208
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.18005