E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2022, Volume: 33, Issue: 124

  Diğer

 1. Kapak ve Ön Sayfalar
  Kapak ve Ön Sayfalar [Turkish]
  Kapak ve Ön Sayfalar
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): i-xxii
  » Abstract » PDF

 2. Araştırma Makalesi

 3. Uluslararası Rezervler Türkiye’nin Uzun Dönem Ekonomik Büyümesi İçin Ne İfade Ediyor?
  Do International Reserves Matter for Turkey’s Economic Growth in the Long-Run? [English]
  Muhammed Benli, Bilal Orhan
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 275-294
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.23000

 4. Türkiye'de Vergi Politikalarının Gelir Dağılımına Etkisi: 1980-2018
  The Impact of Tax Policy on Income Distribution in Turkey: 1980-2018 [English]
  Buse Türkylmaz, Serpil Kahraman
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 295-316
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.23001

 5. Katılım Bankacılığı Özelinde Kobi’lerin Finansal Sisteme Yönelik Tutum ve Algılarının İncelenmesi
  Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking [Turkish]
  Salim Sercan Sarı
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 317-353
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.23002

 6. Akademisyen İş Memnuniyeti ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Bir Çalışma- Türkiye Örneği
  A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey [Turkish]
  Hacer Pınar Altan
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 355-377
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.23003