E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2006, Volume: 17, Issue: 60-61

  Original Article
 1. 1937- DEVLETÇİLİĞİN SON DEMLERİ[Mİ?]: DEVLETÇİLİK POLİTİKASI VE BASINDAKİ YANSlMALARI, AKŞAM VE VAKİT GAZETELERİ ÖRNEĞİ
  1937 - [ls lt] The Last Moment of Etatism[?]: The Reflections of the Policy of Etatism in the Media, Vakit and Akşam Newspapers [Turkish]
  Tuğba ASRAK HASDEMiR
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 1-25
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10615

 2. Original Article
 3. ASLAN MI KAĞITTAN KAPLAN MI?: KOBİ'LERE DAYALI KALKlNMA YAKLAŞIMININ ELEŞTİRİSİ
  Lion or paper-made tiger?: Critique of SME-led Development Approach [Turkish]
  Kurtar TANYILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 27-47
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10616

 4. Original Article
 5. TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARININ GENEL YOĞUNLAŞMA DÜZEYİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
  The Largest Companies in European Union and Turkey of General Concentration Levels and Performance lndicators [Turkish]
  Müslüme NARİN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 49-76
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10617

 6. Original Article
 7. A. SEN'İN KAPASiTE YAKLAŞlMINA GÖRE TÜRKİYE' DE YOKSULLUĞUN BOYUTLARI
  The Dimensions of Poverty in Turkey According to the Capability Approah of A. Sen [Turkish]
  Tolga KABAŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 77-92
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10618

 8. Original Article
 9. TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10619

 10. Original Article
 11. [Türkçe Başlık Yok]
  AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TURKISH CREDIT DEFAULT SWAPS [English]
  Hasan BAKLACI, İlker ARSLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 111-121
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10620

 12. Original Article
 13. SAYDAMLIK ÜZERİNE (2): FİİLİ DURUM VE UYGULAMALAR
  On Transparency (2): The De Facto Situation and A Discussion [Turkish]
  Turgut GÜMÜŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 123-142
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10621

 14. Original Article
 15. TOPLUMSAL HAREKETLER VE PROLETER KAMUSAL ALAN
  Social Movements and Proletarian Public Sphere [Turkish]
  Mustafa Kemal COŞKUN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 143-155
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10622

 16. Original Article
 17. [Türkçe Başlık Yok]
  AN ANALYTICAL FRAMEWORK FOR EVALUATING LOCAL EMBEDDEDNESS OF TNCS [English]
  N. Aydan SAT
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 157-184
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10623Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]