ISSN 1300-1868
 

Original Article 


An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach

Mesut KAÇANOĞLU.

Abstract
The traditional development economics that emerged after the Second World War explained development with quantitative variables such as income or growth. In the neoliberal development policies after 1980, it was assumed that development would occur spontaneously by removing the barriers to the market. Amartya Sen approaches development economics differently from both traditional and neoliberal understandings. Sen criticizes the way development is handled by quantitative changes such as income growth and growth in traditional development economics, and defines development as the expansion of capabilities/freedoms. His criticisms of traditional development economics have led to the questioning of dominant theories and their loss of importance. As a result of these criticisms and the new concepts he developed, Sen's understanding of development has been discussed or criticized in different forms by different groups and schools. Thus, the advantages or difficulties of the understanding of development were tried to be made clear. Applicability of the capability approach, what the capability list should content, and also how Sen handle the concepts of freedom, democracy and power have been criticized. The purpose of this study is to investigate the extent to which Sen differ from traditional development economics and whether he offers a viable alternative in the light of the criticisms directed to Sen's understanding of development.

Key words: Keywords: Amartya Sen, Capability Approach, Freedom, Democracy, Power. JEL Codes: O10, I30, A13Amartya Sen’in Kalkınma Anlayışına Yöneltilen Eleştiriler Üzerine Bir Değerlendirme

Ozet
İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan geleneksel kalkınma iktisadı kalkınmayı gelir ya da büyüme gibi niceliksel değişkenlerle açıklamıştır. 1980 sonrasında neoliberal kalkınma politikalarında ise piyasanın önündeki engellerin kaldırılmasıyla kalkınmanın kendiliğinden gerçekleşeceği varsayılmıştır. Amartya Sen, kalkınma iktisadına hem geleneksel hem de neoliberal anlayışlardan farklı yaklaşmaktadır. Sen, kalkınmanın geleneksel kalkınma iktisadında gelir artışı ve büyüme gibi niceliksel değişimlerle ele alınmasını eleştirmekte ve kalkınmayı yetkinliklerin/özgürlüklerin genişletilmesi olarak tanımlamaktadır. Geleneksel kalkınma iktisadına yönelttiği eleştiriler, egemen konumdaki teorilerin sorgulanmalarına ve önemlerini yitirmelerine neden olmuştur. Bu eleştirileri ve geliştirdiği yeni kavramlar sonucunda Sen’in kalkınma anlayışı, farklı kesimlerce ve farklı ekollerce, farklı biçimlerde ele alınmış, geliştirilmiş, tartışılmış veya eleştirilmiştir. Böylece kalkınma anlayışının avantajları ya da zorlukları açık hale getirilmeye çalışılmıştır. Yetkinlik yaklaşımının uygulanabilirliği, yetkinlik listesinin neleri kapması gerektiği, kalkınma anlayışının bireysel ya da toplumsal olup olmaması ve ayrıca Sen’in özgürlük, demokrasi ve iktidar kavramlarını nasıl ele aldığı eleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Sen’in kalkınma anlayışına yöneltilen eleştiriler ışığında Sen’in geleneksel kalkınma iktisadından ne ölçüde farklılaştığının ve uygulanabilir bir alternatif sunup sunmadığının araştırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Amartya Sen, Yetkinlik Yaklaşımı, Özgürlük, Demokrasi, İktidar. Jel Kodları: O10, I30, A13


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mesut KAÇANOĞLU
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mesut KAÇANOĞLU. [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(117): 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100


Web Style

Mesut KAÇANOĞLU. [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=115149 [Access: June 12, 2021]. Turkish. doi:10.5455/ey.17100


AMA (American Medical Association) Style

Mesut KAÇANOĞLU. [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(117): 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100Vancouver/ICMJE Style

Mesut KAÇANOĞLU. [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited June 12, 2021]; 31(117): 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100Harvard Style

Mesut KAÇANOĞLU (2020) [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100Turabian Style

Mesut KAÇANOĞLU. 2020. [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100Chicago Style

Mesut KAÇANOĞLU. "[An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100MLA (The Modern Language Association) Style

Mesut KAÇANOĞLU. "[An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]." Ekonomik Yaklasim 31.117 (2020), 483-524. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17100APA (American Psychological Association) Style

Mesut KAÇANOĞLU (2020) [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100