ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Gravity Model in International Trade Theory

Gönül DİNÇER.

Cited by (2)

Abstract
The Gravity Model is a relatively new model in international trade theory. According to the Model, bilateral trade flows between countries can mainly be explained by their GDP sizes and transportation costs which are varied by the geographical distance between them. The frame of the Gravity Model allows for the testing of the effects of multilateral/bilateral trade agreements and regional integrations on international trade. It also allows for the testing of some social and cultural elements such as the similarity of legal and institutional structure of the countries, common language, and the waiting time for bureaucratic transactions. All of these elements have some effect on the volume of trade flows and the Gravity Model makes it possible to model these elements in the framework of the international trade theory. There are various studies in the related literature which estimate the total effect of transportation costs and trade barriers while some others estimate the trade between blocks as well as the intra-block trade. Most of the results of these studies are consistent which increases the reliability of the model.

Key words: International trade, the gravity model. JEL Classification: F10, F14.DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ

Ozet
Çekim Modeli, dış ticaretin temel belirleyicileri olarak, ticarette bulunan ülkelerin yurtiçi gelir büyüklüklerini ve aralarındaki uzaklığa göre farklılaşan ulaştırma maliyetlerini kabul etmesi bakımından dikkat çeken, görece yeni bir modeldir. Modelin yapısı, uluslararası ticaret anlaşmalarının ve bölgesel bütünleşmelerin etkisini sınamaya da oldukça elverişli olup, ticaret engellerine ve/ veya ticareti serbestleştirmeye yönelik düzenlemelere ilişkin değişkenler modele eklenebilmektedir. Çekim Modeli, salt ekonomik olmayan unsurların dış ticaret üzerindeki etkilerini ölçmeyi de olanaklı kılmaktadır. Söz gelimi, ülkelerin benzer kurumsal ve yasal düzenlemelere sahip olup olmaması, bürokratik işlemlerin süresi, ticaret gerçekleştiren ülkelerin ortak dile sahip olup olmaması gibi unsurların dış ticaret üzerindeki etkilerinin bütüncül bir çerçevede değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Alan yazınında yer alan çalışmalarda, Çekim Modeli kullanılarak, diğer kuramlarda genellikle olmadığı varsayılan ulaştırma maliyetlerinin ve ticaret engellerinin dünya ticaretindeki toplam etkisi tahmin edildiği gibi, ekonomik bloklar içerisinde ve bloklar arasında gerçekleşen ticaret akımları da farklı değişkenler kullanılarak çok yönlü biçimde incelenmiştir. Çalışmaların pek çoğunun sonuçlarının birbiriyle örtüşmesi, Modele yönelik güveni pekiştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası ticaret, çekim modeli. JEL Sınıflaması: F10, F14.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gönül DİNÇER
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5935
Downloaded: 2125
Cited: 2


REFERENCES
Aitken, N. D. (1973). The Effect of the EEC and EFTA on European Trade: A Temporal Cross-Section Analysis. American Economic Review, 63(5), 881-892.
Anderson, J. (1979). A Theoretical Foundation for the Gravity Equation. American Economic Review, 69, 106-116.
Anderson, J. & Wincoop, E. V. (2003). Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. American Economic Review, American Economic Association, 93(1), 170-192. [DOI via Crossref]   
Antonucci, D. & Manzocchi, S. (2006). Does Turkey Have a Special Trade Relation with the EU? A Gravity Model Approach. Economic Systems, 30, 157-169. [DOI via Crossref]   
Baldwin, R. & Taglioni, D. (2006). Gravity for Dummies and Dummies for Gravity Equations. NBER Working Paper Series, Working Paper No. 12516. (Eriþim) http://www.nber.org/papers/w12516, 13.05.2011. [DOI via Crossref]   
Bayoumi, T. & Eichengreen, B. (1997). Is Regionalism Simply a Diversion? Evidence from the Evolution of the EC and EFTA. NBER Chapters, In: Regionalism versus Multilateral Trade Arrangements, NBER-Ease, National Bureau of Economic Research, Inc., 6,141-168.
Bénassy-Quéré, A. & Coupet, M. & Mayer, T. (2007). Institutional Determinants of Foreign Direct Investment. The World Economy, 30(5), 764-782. [DOI via Crossref]   
Bergeijk, P. V. & Brakman, S. (2010). The Gravity Model in International Trade: Advances and Applications. New York: Cambridge University Press. [DOI via Crossref]   
Bergstrand, J. H. (1985). The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence. Review of Economics and Statistics, 67(3), 474-481. [DOI via Crossref]   
Bergstrand, J. H. (1989). The Generalized Gravity Equation Monopolistic Competition, and the Factor-Proportions Theory in International Trade. Review of Economics and Statistics, 71, 143-153. [DOI via Crossref]   
Bergstrand, J. H. & Egger, P. (2007). A Knowledge-And-Physical-Capital Model of International Trade Flows, Foreign Direct Investment, and Multinational Enterprises. Journal of International Economics, Elsevier, 73(2), 278-308. [DOI via Crossref]   
Brun, J. F. Vd. (2005). Has Distance Died? Evidence from a Panel Gravity Model. World Bank Economic Review, 19(1), 99-120. [DOI via Crossref]   
Christie, E. (2003). Foreign Direct Investment in Southeast Europe. WIIW Working Papers, No. 24, (Eriþim) http://ideas.repec.org/p/wii/wpaper/24.html, 15.04.2012.
Deardorff, A. V. (1995). Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity Work in a Neoclassical World? NBER Working Papers, No: 5377, National Bureau of Economic Research, Inc. (Eriþim) http://www.nber.org/papers/w5377.pdf, 01.03.2011
Egger, P. (2002). An Econometric View on the Estimation of Gravity Models and the Calculation of Trade Potentials. The World Economy, 25, 297-312. [DOI via Crossref]   
Egger, P. & Pfaffermayr, M. (2004). Foreign Direct Investment and European Integration in the 1990s. University of Innsbruck and Austrian Institute of Economic Research, Blackwell Publishing, Oxford, UK.
Eichengreen, B. & Irwin, D. A. (1998). The Role of History in Bilateral Trade Flows. NBER Chapters, in: The Regionalization of the World Economy, National Bureau of Economic Research Inc., 33-62.
Evenett, S. J. & Keller, W. (2002). On Theories Explaining the Success of the Gravity Equation. Journal of Political Economy, 110, 281-316. [DOI via Crossref]   
Feenstra, R. C. (2004). Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton University Press.
Feenstra, R. C. & Markusen, J. R. & Rose, A. K. (2001). Using the Gravity Equation to Differentiate Among Alternative Theories of Trade. The Canadian Journal of Economics, 34(2), 430-447. [DOI via Crossref]   
Filippini, C. & Molini, V. (2003). The Determinants of East Asian Trade Flows: A Gravity Equation Approach. Journal of Asian Economics, Elsevier, 14(5), 695-711. [DOI via Crossref]   
Golovko, A. (2009). Çekim Modeli: Avrasya Ülkelerinin Dýþ Ticareti. Anadolu Ýktisat Kongresi, Eskiþehir, (Eriþim) http://www.academia.edu/375375/ cekim_modeli_avrasya_ulkelerinin_dis_ticareti, 03.04.2011.
Gould, D. M. (1994). Immigrant Links to the Home Country: Empirical Implications for U.S. Bilateral Trade Flows. The Review of Economics and Statistics, 76(2), 302-316. [DOI via Crossref]   
Greenaway, D. & Milner, C. (2002). Regionalism and Gravity, Scottish Journal of Political Economy, 49(5), 574-585. [DOI via Crossref]   
Greene, W. H. (2013). Export Potential for U.S. Advanced Technology Goods to India Using a Gravity Model Approach. Office of Economics Working Paper, No. 2013-03b. (Eriþim) http://www.usitc.gov/publications/332/working_papers/ec201303b.pdf, 21.04.2013.
Hanson, G. H. & Xiang, C. (2004). The Home-Market Effect and Bilateral Trade Patterns. The American Economic Review, 94(4), 1108-1129. [DOI via Crossref]   
Hassan, M.K. (2001). Is SAARC a Viable Economic Bloc? Evidence from Gravity Model. Journal of Asian Economics, 12, 263-290. [DOI via Crossref]   
Head, K. & Ries, J. (1998). Immigration and Trade Creation: Econometric Evidence from Canada. The Canadian Journal of Economics, 31(1), 47-62. [DOI via Crossref]   
Head, K. (2003). Gravity for Beginners. Mimeo, University British Columbia Press. (Eriþim) http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~kkornkar/inter/trade/undergrad/term/paper/gravity.pdf, 13.03.2011.
Helpman, E. (1987). Imperfect Competition and International Trade: Evidence from Fourteen Industrial Countries. Journal of the Japanese and International Economies, 1(1), 62-81. [DOI via Crossref]   
Helpman, E. & Melitz, M. & Rubinstein, Y. (2008). Estimating Trade Flows: Trading Partners and Trading Volumes. The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, 123(2), 441-487. [DOI via Crossref]   
Karamera, D. & Iwuagwu, O. & Davis, B. (2000). A Gravity Model Analysis of International Migration to North America. Applied Economics, 32, 1746-1755.
Kimura, F. & Lee, H. (2006). The Gravity Equation in International Trade in Services. Review of World Economics, 142(1), 92-121. [DOI via Crossref]   
Kleinert, J. & Toubal, F. (2010). Gravity for FDI. Review of International Economics, Wiley Blackwell, 18(1), 1-13. [DOI via Crossref]   
Leamer, E. E. & Levinsohn, J. (1995). International Trade Theory: The Evidence. Handbook of International Economics, in: G. M. Grossman & K. Rogoff (Ed.), Edition 1, Volume 3, Chapter 26, 1339-1394.
Ledyaeva, S. & Linden, M. (2006). Testing for Foreign Direct Investment Gravity Model for Russian Regions. Bofit Discussion Papers, No. 17. (Eriþim) http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-782-3/urn_isbn_952-458-782-3 pdf, 18.02.2011.
Lewer, J. J. & Berg, H. D. (2008). A Gravity Model of Immigration. Economics Letters, 99(1), 164-167. [DOI via Crossref]   
Linneman, H. (1966). An Econometric Study of International Trade Flows. North Holland Publishing Company: Amsterdam.
Matyas, L. (1998). The Gravity Model: Some Econometric Considerations. The World Economy, 21(3), 397-401. [DOI via Crossref]   
Mayer, T. (2009). Market Potential and Development. CEPII Working Papers, Wp No 2009-24. (Eriþim) http://www.cepii.fr/pdf_pub/wp/2009/wp2009-24.pdf, 23.05.2011.
McCallum, J. (1995). National Borders Matter: Canada-U.S. Regional Trade Patterns. American Economic Review, 85, 615-23.
Olarreaga, M. & Soloaga, I. & Winters, A. (1999). What's Behind Mercosur's Common External Tariff? The World Bank Policy Research Working Paper Series
No: 2231, The World Bank. (Eriþim) http://wwwwds.worldbank.org/servlet/wdscontentserver/wdsp/ib/1999/12/11/000094946_99120105303489/rendered/pdf/multi_page.pdf, 02.03.2011
Pöyhönen, P. (1963). A Tentative Model for the Volume of Trade between Countries. Weltwirtschaftliches Archiv, 90, 93-99.
Ravenstein, E. G. (1885). The Laws of Migration. Journal of the Royal Statistical Society of London, 48(2), 167-235. (Eriþim) http://www.jstor.org/stable/2979181, 05.03.2011. Ravenstein, E. G. (1889). The Laws of Migration. Journal of the Royal Statistical Society, 52(2), 241-305. (Eriþim) http://www.jstor.org/stable/2979333, 05.03.2011.
Sapir, A. (2001). Domino Effects in Western European Regional Trade, 1960-1992. European Journal of Political Economy, 17, 377-388. [DOI via Crossref]   
Smarzynska, B. K. (2001). Does Relative Location Matter for Bilateral Trade Flows? An Extension of the Gravity Model. Journal of Economic Integration, Center for Economic Integration, Sejong University, 16, 379-398.
Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. New York: Twentieth Century Fund.
UNCTAD-WTO (2003). Tradesim: A Gravity Model for the Calculation of Trade Potential for Developing Countries and Economies in Transition. Geneva: International Trade Centre, UNCTAD-WTO.
Wall, H. (1999). Using the Gravity Model to Estimate the Cost of Protection. Review, 81(1), 33-40.
Yýlmaz, Þ. E. (2010). Dýþ Ticaret Kuramlarýnýn Evrimi. Ankara: Efil Yayýnevi.
Zarzoso, I. M. & Lehmann, F. N. (2003). Augmented Gravity Model: An Empirical Application to Mercosur-European Union Trade Flows. Journal of Applied Economics, 6(2), 291-316.

This Article Cited By the following articles

Erasmus+ Programı ile Türkiye'den Gerçekleşen Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinin Analizi
2019; 17(2): 259.

1
 
Türkiye’nin Kuru Üzüm Dış Satım Potansiyelinin Çekim Modeli İle İncelenmesi
2019; (): .

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Gonul DINCER. [The Gravity Model in International Trade Theory]. Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200


Web Style

Gonul DINCER. [The Gravity Model in International Trade Theory]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=168222 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.35200


AMA (American Medical Association) Style

Gonul DINCER. [The Gravity Model in International Trade Theory]. Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200Vancouver/ICMJE Style

Gonul DINCER. [The Gravity Model in International Trade Theory]. Ekonomik Yaklasim. (2013), [cited March 28, 2020]; 24(88): 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200Harvard Style

Gonul DINCER (2013) [The Gravity Model in International Trade Theory]. Ekonomik Yaklasim, 24 (88), 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200Turabian Style

Gonul DINCER. 2013. [The Gravity Model in International Trade Theory]. Ekonomik Yaklasim, 24 (88), 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200Chicago Style

Gonul DINCER. "[The Gravity Model in International Trade Theory]." Ekonomik Yaklasim 24 (2013), 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200MLA (The Modern Language Association) Style

Gonul DINCER. "[The Gravity Model in International Trade Theory]." Ekonomik Yaklasim 24.88 (2013), 1-34. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35200APA (American Psychological Association) Style

Gonul DINCER (2013) [The Gravity Model in International Trade Theory]. Ekonomik Yaklasim, 24 (88), 1-34. Turkish. doi:10.5455/ey.35200