E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Internal Migration Waves between Provinces in Turkey: A Panel Data Analysis

Hakan ULUCAN.

Abstract
The aim of this study is to determine the socio-economic factors of internal migration in Turkey and estimate their effects by using the provincial level data of TurkStat (Turkish Statistical Office) and a panel data analysis. Fixed effects estimation results indicate a negative relationship between provincial income and outflows. A 1 percent increase in province-level per capita income reduces the outflow by 40 percent. On the other hand, there is no statistically significant relationship between the provincial income on inflows. The findings suggest that income decreases are push-factors, but income increases are not pull-factors in migration. While an increase in the population of a province increases the immigration outflows from the province, it decreases the immigration inflow to the province. As the young population and high school graduate population increase, both outflows and inflows increase. On the other hand, as the number of university graduates in a province increases, outflows from the province decrease, and inflows into it increase.

Key words: Internal migration, Education, Population, Province-level per capita income, puss and pull factors in migration. JEL codes: O15, R23, C23Türkiye'de Şehirler Arası İç Göç Akımlarını Belirleyen Faktörler: Panel Veri Analizi

Ozet
Bu çalışmanın amacı TUİK’in il düzeyindeki verilerini kullanarak Türkiye’de iç göçü etkileyen sosyo-ekonomik faktörleri belirlemek ve etki derecelerini panel veri analizi yöntemiyle ortaya koymaktır. Sabit etkiler Panel Veri Tahmin Yöntemi sonuçları göstermektedir ki illerin kendi gelir düzeyleri ve verdikleri göç arasında negatif bir ilişki söz konusudur. İl düzeyi milli gelirdeki yüzde 1’lik bir artış, ilden dışarı göçleri yüzde 40 arttırmaktadır. Diğer yandan, illerin kişi balına düşen gelir düzeyleri ve aldıkları göç arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki söz konusu değildir. Yani gelir düşüşleri itici bir faktör iken, gelir artışları göçte çekici bir faktör değildir. Genel nüfustaki artışlar illerin verdikleri göçü arttırırken, aldıkları göçü azaltmaktadır. Genç nüfus ve lise mezunu nüfus arttıkça illerin hem verdikleri hem de aldıkları göç artarken, üniversite mezunu nüfus arttıkça illerin verdikleri göçler azalmakta aldıkları göçler ise artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İç Göç, Eğitim, Nüfus, İl bazında kişi başına düşen milli gelir, iç göçte itici ve çekici faktörler. JEL kodları: O15, R23, C23


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hakan ULUCAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hakan ULUCAN. [Internal Migration Waves between Provinces in Turkey: A Panel Data Analysis]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(122): 45-65. Turkish. doi:10.5455/ey.21006


Web Style

Hakan ULUCAN. [Internal Migration Waves between Provinces in Turkey: A Panel Data Analysis]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=27960 [Access: June 02, 2022]. Turkish. doi:10.5455/ey.21006


AMA (American Medical Association) Style

Hakan ULUCAN. [Internal Migration Waves between Provinces in Turkey: A Panel Data Analysis]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(122): 45-65. Turkish. doi:10.5455/ey.21006Vancouver/ICMJE Style

Hakan ULUCAN. [Internal Migration Waves between Provinces in Turkey: A Panel Data Analysis]. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited June 02, 2022]; 33(122): 45-65. Turkish. doi:10.5455/ey.21006Harvard Style

Hakan ULUCAN (2022) [Internal Migration Waves between Provinces in Turkey: A Panel Data Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 33 (122), 45-65. Turkish. doi:10.5455/ey.21006Turabian Style

Hakan ULUCAN. 2022. [Internal Migration Waves between Provinces in Turkey: A Panel Data Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 33 (122), 45-65. Turkish. doi:10.5455/ey.21006Chicago Style

Hakan ULUCAN. "[Internal Migration Waves between Provinces in Turkey: A Panel Data Analysis]." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 45-65. Turkish. doi:10.5455/ey.21006MLA (The Modern Language Association) Style

Hakan ULUCAN. "[Internal Migration Waves between Provinces in Turkey: A Panel Data Analysis]." Ekonomik Yaklasim 33.122 (2022), 45-65. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.21006APA (American Psychological Association) Style

Hakan ULUCAN (2022) [Internal Migration Waves between Provinces in Turkey: A Panel Data Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 33 (122), 45-65. Turkish. doi:10.5455/ey.21006