ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000

Güzin ERLAT, Haluk ERLAT.

Abstract
We consider the comparative advantage of Turkish exports, using 3-digit SITC Rev.3 data, with the aim of identifying those sectors that have shown an increase in comparative advantage in recent years, the expectation being that this will lead to those sectors which hold the most promise of being the leading export sectors in the future. We used Balassa (1965)’s Revealed Comparative Advantage (RCA) index for this purpose. The RCA index compares the share of the ith export in a given country’s total exports to the share of that export good in ‘world’ exports. A value greater than unity indicates that the country in question has comparative advantage in that good. We considered comparative advantage with respect to two groups of countries. The first one was the fifteen countries that made up the European Union (EU) during the 1990-2000 period. The second group consisted of the non-EU OECD countries. We grouped the data (and, also, presented the results) first as traditional and non-traditional and then in terms of their technological characteristics. In analysing the empirical results, we first calculated the average RCAs for each 3 digit sector over the period as a whole and over the last three years. We then chose those sectors with average RCA values greater than unity for the period as a whole and/or the last three months. In terms of aggregate results, we found that, for both groups of countries, the non-traditional sectors, all had average RCA values greater than unity in the last three years whereas less than half of the traditional sectors had average RCAs greater than unity for the last three years. It appears that sectors with a promise of increasing comparative advantage lie, primarily, in the non-traditional group.

Key words: Export Performance, Comparative Advantage. JEL Classification: F14Türk İhraç Mallarının Avrupa Birliği ve OECD Ülkeleri Karşısında Karşılaştırmalı Üstünlüğü, 1990-2000

Ozet
Bu çalışmada Türkiye’nin ihracatını karşılaştırmalı üstünlükler açısından ele alıyoruz. Buradaki amacımız son yıllarda karşılaştırmalı üstünlüklerini arttıran sektörleri saptayıp, gelecekte ihracatın önde gelen sektöleri hakkında öngörülerde bulunmaktır. Bunun için, 3-basamaklı SITC Rev.3 verilerini kullanarak, 1990-2000 dönemi için, Balassa (1965)’in Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) endeksini hesapladık. RCA endeksi belli bir ülkenin i malında yaptığı ihracatın toplam ihracatı içindeki payı ile söz konusu malın ‘dünyadaki’ ihracatının toplam dünya ihracatı içindeki payını karşılaştırır. Bu endeksin birden büyük bir değer alması, o ülkenin o malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu gösterir. Biz iki grup ülke açısından karşılaştırmalı üstünlüğe baktık. İlk grup 1990-2000 döneminde Avrupa Birliğini (AB) oluşturan 15 ülkeden oluşuyor. İkinci grup ise AB-Dışı OECD ülkelerini kapsıyor. Biz verileri ve ampirik sonuçları, sektörleri önce gelenekselgeleneksel olmayan diye, sonra da teknolojik özelliklerine gore sınıflandırdık. Ampirik sonuçları analiz ederken RCA’lerin hem tüm dönem hem de son üç yıl için ortalamalarını hesapladık. Ondan sonra da ortalama RCA değerleri, hem tüm dönem hem de son üç yıl için, birin üstünde olan sektörleri seçtik. Toplulaştırılmış sonuçlar açısından baktığımızda, her iki grup ülke için de, geleneksel olmayan sektörlerin hepsinin ortalama RCA’leri son üç yılda birin üstünde çıkarken, geleneksel sektörlerin ortalama RCA’lerinin yarıdan azı son üç yılda birin üstünde değer almaktaydı. Bundan anlaşıldığı kadarıyla gelecekte, artan karşılaştırmalı üstünlüğe sahip sektörler geleneksel olmayan grubun içinden çıkacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ihracat Performansı, Karşılaştırmalı Üstünlük. JEL Sınıflaması: F14


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Güzin ERLAT
Articles by Haluk ERLAT
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4300
Downloaded: 608
Cited: 0


REFERENCES
AKGÜNGÖR, S., BARBAROS, R.F., KUMRAL, N. (2002), “Competitiveness of the Turkish Fruit and Vegetable Industry in the European Market”, Russian and East European Finance and Trade, Vol. 38, No. 3, 34-53.
AMIN GUTIERREZ DE PINERES, S., FERRANTINO, M. (1997), “Export Diversification and Structural Dynamics in the Growth Process”, Journal of Development Economics, Vol. 52, No. 2, 375-391.
BALASSA, B. (1965), “Trade Liberalisation and ‘Revealed’ Comparative Advantage”, Manchester School, Vol. 33, No. 2 99-123.
BALASSA, B. (1977), “‘Revealed’ Comparative Advantage Revisited: An Analysis of Relative Export Shares of the Industrial Countries, 1953-1971”, Manchester School, Vol. 45, No. 4, 327-344.
BOBIRCA, A., P.-G. MICLAUS (2007), “A Multilevel Comparative Assessment Approach to International Services Trade Competitiveness: The Case of Romania and Bulgaria”, World Academy of Science, Engineering and Technology,30, 1-6.
DONGES, J.B., SCHATZ, K.W. (1985), “The Iberian Countries Facing EC Membership: Starting Conditions for Their Industry”, Weltwirtschaftlisches Archiv, Vol. 121, No. 4, 757-778.
ERLAT, G. (1999): “Türk Dýþ Ticaretinde Çeþitlenme”, METU Studies in Development, Vol. 26, No. 3-4, 281-298.
ERLAT, G., ERLAT, H. (2004a), “The Performance of Turkish Exports at the Sectoral Level, 1990-2000”, Paper presented at the 24th Annual Conference of the Middle East Economic Association, San Diego, USA, 2004.
ERLAT, G., ERLAT, H. (2004b), “Türkiye’nin Orta Doðu Ülkeleri Ýle Olan Dýþ Ticareti, 1990-2002” in GAP Bölgesinde Dýþ Ticaret ve Tarým (ed. by E. Uygur, I. Civcir), Ankara: Turkish Economic Association, 33-56.
ERLAT, G., ÞAHÝN, B. (1998), “Export Diversification in Turkey Over Time”, METU Studies in Development, Vol. 25, No. 1, 47-60.
HAVRILA, I., GUNAWARDANA, P. (2003), “Analysing Comparative Advantage and Competitiveness: An Application to Australia’s Textile and Clothing Industries”, Australian Economic Papers, 42, 101-117.
HUFBAUER, C.G., CHILAS, J.C. (1974), “Specialization by Industrial Countries: Extent and Consequences” in The International Division of Labour:

How to Cite this Article
Pubmed Style

Guzin ERLAT, Haluk ERLAT. THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 77-106. doi:10.5455/ey.20008


Web Style

Guzin ERLAT, Haluk ERLAT. THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34389 [Access: August 19, 2019]. doi:10.5455/ey.20008


AMA (American Medical Association) Style

Guzin ERLAT, Haluk ERLAT. THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 77-106. doi:10.5455/ey.20008Vancouver/ICMJE Style

Guzin ERLAT, Haluk ERLAT. THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited August 19, 2019]; 23(Special): 77-106. doi:10.5455/ey.20008Harvard Style

Guzin ERLAT, Haluk ERLAT (2012) THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 77-106. doi:10.5455/ey.20008Turabian Style

Guzin ERLAT, Haluk ERLAT. 2012. THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 77-106. doi:10.5455/ey.20008Chicago Style

Guzin ERLAT, Haluk ERLAT. "THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 77-106. doi:10.5455/ey.20008MLA (The Modern Language Association) Style

Guzin ERLAT, Haluk ERLAT. "THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000." Ekonomik Yaklasim 23.Special (2012), 77-106. Print. doi:10.5455/ey.20008APA (American Psychological Association) Style

Guzin ERLAT, Haluk ERLAT (2012) THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKISH EXPORTS VIS-À-VIS THE EUROPEAN UNION AND OECD COUNTRIES, 1990-2000. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 77-106. doi:10.5455/ey.20008