ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Labor Productivity and Basic Determinants in the Basic Metal Industry

Necla Ayaş.

Abstract
In the study, labor productivity level of firms operating in the main metal industry and internal and external factors of labor productivity were analyzed. By considering the size of the firm and the age of the firm as internal factors and economic activity field as an external factor, both partial and cooperative effects of factors on labor productivity were investigated. One-Way and Factorial Analysis of Variances methods were applied to data obtained by the using questionnaire method. According to the analysis results, the partial effects of both internal and external factors on labor productivity have been found significant. Empirical findings also reveal that the effects of firm size on productivity differ according to the economic activity field while the productivity effect of firm age is not affected by economic activity field.

Key words: Basic Metal Industry, Labor Productivity, Firm Characteristics JEL Codes: L25, L61, Z31.Ana Metal Sanayinde İşgücü Verimliliği ve Belirleyicileri

Ozet
Çalışmada, ana metal sanayinde faaliyet gösteren firmaların işgücü verimliliği ve işgücü verimliliğini etkileyen içsel ve dışsal faktörler analiz edilmiştir. Firma verimliliğinin içsel faktörleri olarak firma büyüklüğü ve firmanın faaliyet yaşı, dışsal faktörlerden de faaliyet kolu dikkate alınarak, söz konusu faktörlerin işgücü verimliliği üzerindeki kısmi ve birlikte etkileri araştırılmıştır. Anket yöntemi ile temin edilen verilerin analizinde parametrik yöntemlerden tek yönlü ve faktöryel varyans analizleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre hem içsel hem de dışsal faktörlerin işgücü verimliliği üzerindeki kısmi etkileri anlamlı bulunmuştur. İçsel faktörlerden firma büyüklüğünün verimlilik üzerindeki etkisinin faaliyet alanına göre değiştiği, faaliyet yaşının verimlilik etkisinin ise faaliyet kolundan etkilenmediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ana Metal sanayi, İşgücü Verimliliği, Firma Özellikleri. JEL Kodları: L25, L61, Z31.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Necla Ayaş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1357
Downloaded: 59
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Necla Ayas. [Labor Productivity and Basic Determinants in the Basic Metal Industry]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(109): 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.16700


Web Style

Necla Ayas. [Labor Productivity and Basic Determinants in the Basic Metal Industry]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=5401 [Access: October 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.16700


AMA (American Medical Association) Style

Necla Ayas. [Labor Productivity and Basic Determinants in the Basic Metal Industry]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(109): 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.16700Vancouver/ICMJE Style

Necla Ayas. [Labor Productivity and Basic Determinants in the Basic Metal Industry]. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited October 17, 2019]; 29(109): 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.16700Harvard Style

Necla Ayas (2018) [Labor Productivity and Basic Determinants in the Basic Metal Industry]. Ekonomik Yaklasim, 29 (109), 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.16700Turabian Style

Necla Ayas. 2018. [Labor Productivity and Basic Determinants in the Basic Metal Industry]. Ekonomik Yaklasim, 29 (109), 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.16700Chicago Style

Necla Ayas. "[Labor Productivity and Basic Determinants in the Basic Metal Industry]." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.16700MLA (The Modern Language Association) Style

Necla Ayas. "[Labor Productivity and Basic Determinants in the Basic Metal Industry]." Ekonomik Yaklasim 29.109 (2018), 25-53. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.16700APA (American Psychological Association) Style

Necla Ayas (2018) [Labor Productivity and Basic Determinants in the Basic Metal Industry]. Ekonomik Yaklasim, 29 (109), 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.16700