ISSN 1300-1868
 

Original Article 


An Input-Output Analysis of Water Consumption Effects of Tourism Industry in Turkey

Gülfidan Akyüz, Zafer Barış Gül.

Abstract
In this study, the production and water consumption impacts of the year 2018 investment and income targets of Turkey’s tourism industry is explored through the use of input-output model. In this respect, the input-output table published by TURKSTAT for 2012 was used and total demand, output and water use of tourism industry was obtained through industrial aggregation. In the analyses, tourism industry’ place in water resources and water consumption was considered in relation to the linkages with the other industries in Turkey which is as a water scarce country and in which the volume and quality of water is decreasing due to global warming and urbanization. When the impact assessment findings with regard to an increase in private sector investment and foreign tourism income are analyzed, plastic, agriculture, fisheries, chemistry and various services industries are observed to consume more water following tourism industry’s own water consumption.

Key words: Tourism, Water Consumption, Input-Output Analysis, Environmental Impact Assessment, Water Footprint. JEL Codes: L83, Q25, D57.Türkiye’de Turizm Sektörünün Su Tüketimi Etkisinin Girdi-Çıktı Modeli ile Analizi

Ozet
Bu çalışmada Türkiye’de turizm sektörünün 2018 yılı yatırım ve gelir hedeflerinin sektörel üretim ve su tüketimi üzerindeki etkisi girdi-çıktı modeli aracılığıyla ele alınmıştır. Bu doğrultuda TÜİK’in 2012 yılı için yayımladığı girdi-çıktı tablosu kullanılmış, turizm sektörü talep, çıktı ve su tüketimi sektörel toplulaştırmalarla elde edilmiştir. Analizlerde, su sıkıntısı çeken ülkeler kategorisinde yer alan ve artan kentleşme, küresel ısınma gibi dinamiklerle su kaynaklarının miktar ve kalitesi giderek azalan Türkiye’de, turizm sektörünün su kaynakları ve tüketimi içindeki yeri, diğer sektörlerle olan bağlantıları ile birlikte ele alınmıştır. Sırasıyla özel sektör turizm yatırım harcamalarında ve dış turizm gelirlerinde artış öngörülerinin su tüketimi etki analiz sonuçlarına bakıldığında, turizm sektöründen sonra en fazla su tüketimi yaşanacak sektörlerin plastik, tarım, balıkçılık, kimya ve çeşitli hizmet sektörleri olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Su Tüketimi, Girdi Çıktı Analizi, Çevresel Etki Değerlendirme, Su Ayak İzi. JEL Kodları: L83, Q25, D57.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gülfidan Akyüz
Articles by Zafer Barış Gül
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gülfidan Akyüz| Zafer Barış Gül. [An Input-Output Analysis of Water Consumption Effects of Tourism Industry in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(120): 303-332. Turkish. doi:10.5455/ey.19003


Web Style

Gülfidan Akyüz| Zafer Barış Gül. [An Input-Output Analysis of Water Consumption Effects of Tourism Industry in Turkey]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=68745 [Access: September 24, 2021]. Turkish. doi:10.5455/ey.19003


AMA (American Medical Association) Style

Gülfidan Akyüz| Zafer Barış Gül. [An Input-Output Analysis of Water Consumption Effects of Tourism Industry in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(120): 303-332. Turkish. doi:10.5455/ey.19003Vancouver/ICMJE Style

Gülfidan Akyüz| Zafer Barış Gül. [An Input-Output Analysis of Water Consumption Effects of Tourism Industry in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited September 24, 2021]; 32(120): 303-332. Turkish. doi:10.5455/ey.19003Harvard Style

Gülfidan Akyüz| Zafer Barış Gül (2021) [An Input-Output Analysis of Water Consumption Effects of Tourism Industry in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 32 (120), 303-332. Turkish. doi:10.5455/ey.19003Turabian Style

Gülfidan Akyüz| Zafer Barış Gül. 2021. [An Input-Output Analysis of Water Consumption Effects of Tourism Industry in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 32 (120), 303-332. Turkish. doi:10.5455/ey.19003Chicago Style

Gülfidan Akyüz| Zafer Barış Gül. "[An Input-Output Analysis of Water Consumption Effects of Tourism Industry in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 303-332. Turkish. doi:10.5455/ey.19003MLA (The Modern Language Association) Style

Gülfidan Akyüz| Zafer Barış Gül. "[An Input-Output Analysis of Water Consumption Effects of Tourism Industry in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 32.120 (2021), 303-332. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.19003APA (American Psychological Association) Style

Gülfidan Akyüz| Zafer Barış Gül (2021) [An Input-Output Analysis of Water Consumption Effects of Tourism Industry in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 32 (120), 303-332. Turkish. doi:10.5455/ey.19003