E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Trade Liberalization and the Environment: The Case of China

Ayşegül UÇKUN ÖZKAN.

Abstract
China has been involved in the process of globalization since 1979 through a comprehensive liberalization of its foreign trade and investment regimes. Especially after becoming a member of the World Trade Organization (WTO) in 2001, CO2 emissions in China have increased. China's economy is growing very fast, which is the main cause of China's air pollution. Seven out of twenty of the world's worst air pollution cities are located in China, including Beijing. Due to this heavy air pollution, China ranks 120th among 180 countries by 2020, according to the Environmental Performance Index. Trade liberalization and increased openness are seen as a means of promoting economic growth for developing countries. However, most studies have revealed that trade liberalization has negative impacts on the environment. Therefore, the aim of this study is to examine how trade liberalization affects the environment in China by examining the literature on the trade-environment debate. The findings indicate that trade liberalization leads to economic development but has had negative impacts on the environment in China.

Key words: Keywords: Trade Liberalization, Environment, WTO, China. Jel Codes: F18, F64.Ticaretin Serbestleşmesi ve Çevre: Çin Örneği

Ozet
Çin, 1979 yılından bu yana dış ticaretin ve yatırımın serbestleşmesiyle küreselleşme sürecinin içinde yer almaktadır. Özellikle 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye olduktan sonra, Çin’deki CO2 emisyonları artmıştır. Çin'in ekonomisi çok hızlı büyümektedir ve bu da Çin'in hava kirliliğine neden olan ana etkeni oluşturmaktadır. Dünyanın en kötü hava kirliliğine sahip yirmi şehrinden yedisi Pekin de dahil olmak üzere Çin'de bulunmaktadır. Bu yoğun hava kirliliği nedeniyle, Çin, Çevre Performans Endeksine göre 2020 itibarıyla 180 ülke arasında 120’nci sırada yer almaktadır. Ticaretin serbestleşmesi ve açıklığın artması, gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyümeyi teşvik etmenin bir aracı olarak görülmektedir. Ancak çoğu çalışma, ticaretin serbestleşmesinin çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, ticaret-çevre tartışması ile ilgili literatürü inceleyerek ticaretin serbestleşmesinin Çin’de çevreyi nasıl etkilediğini incelemektir. Bulgular, Çin’de ticaretin serbestleşmesinin ekonomik kalkınmaya yol açtığını ancak çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Ticaretin serbestleşmesi, çevre, DTÖ, Çin. Jel Kodları: F18, F64.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ayşegül UÇKUN ÖZKAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ayşegul UCKUN OZKAN. Trade Liberalization and the Environment: The Case of China. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(121): 355-379. doi:10.5455/ey.21001


Web Style

Ayşegul UCKUN OZKAN. Trade Liberalization and the Environment: The Case of China. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=69023 [Access: June 03, 2022]. doi:10.5455/ey.21001


AMA (American Medical Association) Style

Ayşegul UCKUN OZKAN. Trade Liberalization and the Environment: The Case of China. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(121): 355-379. doi:10.5455/ey.21001Vancouver/ICMJE Style

Ayşegul UCKUN OZKAN. Trade Liberalization and the Environment: The Case of China. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited June 03, 2022]; 32(121): 355-379. doi:10.5455/ey.21001Harvard Style

Ayşegul UCKUN OZKAN (2021) Trade Liberalization and the Environment: The Case of China. Ekonomik Yaklasim, 32 (121), 355-379. doi:10.5455/ey.21001Turabian Style

Ayşegul UCKUN OZKAN. 2021. Trade Liberalization and the Environment: The Case of China. Ekonomik Yaklasim, 32 (121), 355-379. doi:10.5455/ey.21001Chicago Style

Ayşegul UCKUN OZKAN. "Trade Liberalization and the Environment: The Case of China." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 355-379. doi:10.5455/ey.21001MLA (The Modern Language Association) Style

Ayşegul UCKUN OZKAN. "Trade Liberalization and the Environment: The Case of China." Ekonomik Yaklasim 32.121 (2021), 355-379. Print. doi:10.5455/ey.21001APA (American Psychological Association) Style

Ayşegul UCKUN OZKAN (2021) Trade Liberalization and the Environment: The Case of China. Ekonomik Yaklasim, 32 (121), 355-379. doi:10.5455/ey.21001