E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


How Do SMEs Finance Green Products or Services?

Derya FINDIK, Kıvılcım METİN ÖZCAN, Fatih Cemil ÖZBUĞDAY.

Abstract
In the current study, we investigate the determinants of financing types of green products or services for the Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in 27 EU countries and selected countries such as Norway, Iceland and the USA. We utilize the Flash Eurobarometer-Small and Medium-Sized Enterprises, Resource Efficiency, and Green Markets Survey (GESIS) and estimate a two-stage Heckman selection model to tackle sample selection bias. In the first stage, while we analyze the decision to produce green products or services, in the second stage, we focus on the financing of green product or services producers. The results suggest that the financial adequacy of the European SMEs that enables them to finance green products or services is crucial for producing green products or services. Firms need further resources to sustain those activities. In addition, technical expertise also plays a crucial role in producing green products or services. Financial adequacy, therefore, is not a sufficient condition for green production.

Key words: Small and Medium-Sized Enterprises; green product. JEL Codes: L25, O30, Q40, Q50.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Yeşil Ürün ve Hizmetleri Nasıl Finanse Ederler?

Ozet
Bu çalışmada, neredeyse tüm AB ülkelerinde ve geçiş sürecinde olan ülkelerde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) için yeşil ürün veya hizmetlerin finansman türlerinin belirleyicileri incelenmiştir. Bu amaçla, Flash Eurobarometre-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Kaynak Verimliliği ve Yeşil Pazarlar Araştırması (GESIS)’na ait veriler kullanılarak iki aşamalı Heckman seçim modeli tahmin edilmiştir. İlk aşamada yeşil ürün veya hizmet üretme kararı analiz edilirken, ikinci aşamada yeşil ürün veya hizmet üreticilerinin finansmanına odaklanılmıştır. Sonuçlar, KOBİ'lerin yeşil ürün veya hizmetleri finanse etmelerini sağlayan finansal yeterliliğinin yeşil ürün veya hizmet üretmek için çok önemli olduğunu göstermektedir. Öte yandan firmaların bu faaliyetleri sürdürmek için daha fazla kaynağa ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca, teknik uzmanlık yeşil ürün veya hizmetlerin üretiminde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle finansal yeterlilik yeşil üretim için gerekli ama tek koşul değildir.

Anahtar Kelimeler: Küçük ve orta ölçekli işletmeler, yeşil ürün. JEL Kodları: L25, O30, Q40, Q50.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Derya FINDIK
Articles by Kıvılcım METİN ÖZCAN
Articles by Fatih Cemil ÖZBUĞDAY
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

FINDIK D, OZCAN KM, OZBUĞDAY FC. How Do SMEs Finance Green Products or Services?. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(122): 1-20. doi:10.5455/ey.21004


Web Style

FINDIK D, OZCAN KM, OZBUĞDAY FC. How Do SMEs Finance Green Products or Services?. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=96234 [Access: June 02, 2022]. doi:10.5455/ey.21004


AMA (American Medical Association) Style

FINDIK D, OZCAN KM, OZBUĞDAY FC. How Do SMEs Finance Green Products or Services?. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(122): 1-20. doi:10.5455/ey.21004Vancouver/ICMJE Style

FINDIK D, OZCAN KM, OZBUĞDAY FC. How Do SMEs Finance Green Products or Services?. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited June 02, 2022]; 33(122): 1-20. doi:10.5455/ey.21004Harvard Style

FINDIK, D., OZCAN, . K. M. & OZBUĞDAY, . F. C. (2022) How Do SMEs Finance Green Products or Services?. Ekonomik Yaklasim, 33 (122), 1-20. doi:10.5455/ey.21004Turabian Style

FINDIK, Derya, Kıvılcım METİN OZCAN, and Fatih Cemil OZBUĞDAY. 2022. How Do SMEs Finance Green Products or Services?. Ekonomik Yaklasim, 33 (122), 1-20. doi:10.5455/ey.21004Chicago Style

FINDIK, Derya, Kıvılcım METİN OZCAN, and Fatih Cemil OZBUĞDAY. "How Do SMEs Finance Green Products or Services?." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 1-20. doi:10.5455/ey.21004MLA (The Modern Language Association) Style

FINDIK, Derya, Kıvılcım METİN OZCAN, and Fatih Cemil OZBUĞDAY. "How Do SMEs Finance Green Products or Services?." Ekonomik Yaklasim 33.122 (2022), 1-20. Print. doi:10.5455/ey.21004APA (American Psychological Association) Style

FINDIK, D., OZCAN, . K. M. & OZBUĞDAY, . F. C. (2022) How Do SMEs Finance Green Products or Services?. Ekonomik Yaklasim, 33 (122), 1-20. doi:10.5455/ey.21004