E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2009, Volume: 20, Issue: 72

  Araştırma Makalesi

 1. CARİ AÇIK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KÜRESEL FİNANSAL KRİZ: TÜRKİYE’YE İLİŞKİN AMPİRİK KANITLAR 1987 - 2008
  CURRENT ACCOUNT DEFICITS, SUSTAINABILITY AND GLOBAL FINANCIAL CRISIS: EVIDENCE FROM TURKEY, 1987-2008 [English]
  Alpaslan AKÇORAOĞLU, Erkan AĞASLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(72): 1-20
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10689Cited : 2

 2. FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK HİPOTEZİ, TOBİN VERGİSİ VE ULUSLARARASI FİNANSAL SİSTEM: POST KEYNESYEN BİR ÇERÇEVE
  THE FINANCIAL INSTABILITY HYPOTHESIS, THE TOBIN TAX, AND INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM: A POST KEYNESIAN FRAMEWORK [Turkish]
  Y. Tamer ERGÜL, M. Oğuz ARSLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(72): 21-42
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10690

 3. TÜRKİYE’DE İKTİSADİ FAALİYET KOLLARINDA VERİMLİLİK VE ETKİNLİĞİN ÜRETİM FONKSİYONLARI İLE İNCELENMESİ (2004 – 2006)
  AN EXAMINATION OF EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN THE ECONOMIC ACTIVITY BRANCHES OF TURKEY WITH PRODUCTION FUNCTIONS (2004 – 2006) [Turkish]
  Murat ATAN, Zaim Reha YAŞAR, Özge ÜNVAN, Ceren Büşra UZUN
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(72): 43-58
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10691

 4. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME
  AN ESTIMATION BY HIDDEN MARKOV MODEL FOR THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE [Turkish]
  Ersoy ÖZ
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(72): 59-85
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10692Cited : 2

 5. TÜRKİYE’DE DEVLET VE SİVİL TOPLUM ARASINDAKİ İLETİŞİMDE YAŞANAN BAŞARISIZLIK: MEDYANIN DÜZENLENMESİ
  FAILURE OF COMMUNICATION BETWEEN THE TURKISH STATE AND CIVIL SOCIETY: THE REGULATION PROCESS OF MEDIA [English]
  Gözde YİRMİBEŞOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(72): 87-112
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10693