E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2015, Volume: 26, Issue: 97

  Araştırma Makalesi

 1. Türkiye’de Tarife Düzenlemesi ve Ekonomik Krizin Hanehalkı Elektrik Talebi Üzerine Etkisi
  The Impact of Economic Crisis and Tariff Adjustment on Residential Electricity Demand in Turkey [English]
  A.Ali KOÇ, Gülden Bölük, Fatma Banu Beyaz Sipahi
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(97): 1-22
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35714

 2. Savunma Harcamaları Dış Borçları Arttırır Mı?
  Do Defense Expenditures Increase External Debts? [Turkish]
  Nihat IŞIK, Efe Can Kılınç
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(97): 23-44
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35800

 3. Mülksüzleştirme Yoluyla Gelişme Üzerine Bir Çalışma
  A Model of Development by Dispossession [English]
  Amit Bhaduri
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(97): 45-72
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35802

 4. Ortak Küresel Şoklar Altında Feldstein-Horioka Bilmecesi: Heterojen Bir Panel Veri Yaklaşımı
  Feldstein-Horioka Puzzle under Common Global Shocks: A Heterogenous Panel Data Approach [English]
  Duygu YOLCU KARADAM
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(97): 73-89
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35803