E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2018, Volume: 29, Issue: 107

  Diğer

 1. Kapak ve Ön Sayfalar
  Cover and Preface Pages [Turkish]
  Ekonomik Yaklaşım Dergisi
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): i-viii
  » Abstract » PDF

 2. Araştırma Makalesi

 3. Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.39101Cited : 11

 4. Kişi Başına Enerji Tüketimi ile Büyüme Oranı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
  The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey [Turkish]
  FUNDA YURDAKUL
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 49-76
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.39112

 5. Türkiye ve Çin Ekonomilerinin Yapısal Dönüşümü: Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Structural Transformations of Turkey and China: A Comparative Analysis [Turkish]
  Gül Ertan Özgüzer, İdil Göksel
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 77-101
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.39113

 6. Frederich List’te Korumacı Politikalar
  Protective Policies in Frederich List [Turkish]
  Hülya DERYA
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 103-140
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.39114