E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey

FUNDA YURDAKUL.

Abstract
This study analyses the relationship between growth rate and the change in energy consumption per capita within the context of Turkish economy during the 1980-2015 period drawing upon the Engle-Granger, Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS), Canonical Cointegrating Regression (CCR), Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) and Gregory-Hansen. The study results revealed a long-term equilibrium relationship between growth rate and the change in energy consumption per capita. The Engle-Granger, Gregory-Hansen, FMOLS, CCR and DOLS methods all yielded similar estimation results.

Key words: Keywords: Energy consumption, Engle-Granger, Gregory-Hansen, Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS), Canonical Cointegrating Regression (CCR), Dynamic Ordinary Least Squares(DOLS) methods. JEL Classification: C32, O4, Q43Kişi Başına Enerji Tüketimi ile Büyüme Oranı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Ozet
Bu çalışmada, Türkiye Ekonomisi’nin 1980-2015 yılları arasındaki kişi başına enerji tüketimindeki değişim ile büyüme oranı arasındaki ilişki Engle-Granger, Tam Düzeltilmiş EKK (FMOLS), Kanonik Koentegrasyon Regresyonu (CCR), Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) ve Gregory-Hansen yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, kişi başına enerji tüketimindeki değişim ile büyüme oranı arasında uzun dönem denge ilişkisi bulunmuştur. Engle-Granger, Gregory-Hansen, FMOLS, CCR ve DOLS yöntemlerinin tahmin sonuçları birbirine yakındır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Enerji Tüketimi, Engle-Granger, Gregory-Hansen, Tam Düzeltilmiş EKK (FMOLS), Kanonik Koentegrasyon Regresyonu (CCR), Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yöntemleri. JEL Kodları: C32, O4, Q43


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by FUNDA YURDAKUL
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

FUNDA YURDAKUL. [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112


Web Style

FUNDA YURDAKUL. [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=272643 [Access: April 10, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.39112


AMA (American Medical Association) Style

FUNDA YURDAKUL. [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112Vancouver/ICMJE Style

FUNDA YURDAKUL. [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited April 10, 2023]; 29(107): 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112Harvard Style

FUNDA YURDAKUL (2018) [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112Turabian Style

FUNDA YURDAKUL. 2018. [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112Chicago Style

FUNDA YURDAKUL. "[The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112MLA (The Modern Language Association) Style

FUNDA YURDAKUL. "[The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 29.107 (2018), 49-76. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.39112APA (American Psychological Association) Style

FUNDA YURDAKUL (2018) [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]