E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Can Money Buy Happiness? Analysis of Happiness Kuznets Curve for Japan

Veli Yilanci, Hakan Eryuzlu.

Abstract
In this study, we examine the nexus between happiness and income through the Kuznets curve for Japan. We use gross domestic product per capita (GDPPC), GDPPC², and the unemployment rate as the explanatory variables for the happiness index. Using the annual data between 1970-2013, we conclude that there is a long-run relationship among the variables using the ARDL cointegration test. Besides, we estimate the short-run and long-run coefficients and find that the Happiness Kuznets curve is valid in both the short and long term. Considering the turning points, it is possible to state that happiness will increase until the GDPPC becomes $43029.57 in the short term and $ 44994.06 in the long term, and then it will decrease. On the other hand, it was concluded that unemployment does not have an impact on happiness in the short term, but it decreases happiness in the long term.

Key words: Happiness, Kuznets Curve, Income, Cointegration Test, Japan. Jel Codes: E01, C32, I31.Parayla Saadet Olur mu? Mutluluk Kuznets Eğrisinin Japonya için Analizi

Ozet
Mutluluk ile gelir arasındaki ilişkinin Japonya’da Kuznets eğrisi aracılığıyla incelendiği bu çalışmada, mutluluk indeksinin açıklayıcıları olarak kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla (KBGSYİH), KBGSYİH² ve işsizlik oranı değişkenleri kullanılmıştır. 1970-2013 arası yıllık verilerin kullanıldığı bu çalışmada, bahsi geçen değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı, ARDL eşbütünleşme testi ile tespit edildikten sonra tahmin edilen kısa ve uzun dönem modelleri ile Mutluluk Kuznets eğrisinin hem kısa hem de uzun dönemde geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Hesaplanan dönüm noktaları dikkate alındığında, mutluluğun kısa dönemde KBGSYİH 43029.57$ olana kadar; uzun dönemde ise 44994.06$ değerine ulaşana kadar artacağını, bu noktalardan sonra ise azalacağını ifade etmek mümkündür. Öte yandan kısa dönemde işsizliğin mutluluk üzerinde etkili olmadığı fakat uzun dönemde mutluluğu azaltıcı bir etkiye sahip olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Kuznets Eğrisi, Gelir, Eşbütünleşme Testi, Japonya. Jel Sınıflaması: E01, C32, I31.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Veli Yilanci
Articles by Hakan Eryuzlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yilanci V, Eryuzlu H. [Can Money Buy Happiness? Analysis of Happiness Kuznets Curve for Japan]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(115): 231-250. Turkish. doi:10.5455/ey.17101


Web Style

Yilanci V, Eryuzlu H. [Can Money Buy Happiness? Analysis of Happiness Kuznets Curve for Japan]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=104405 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.17101


AMA (American Medical Association) Style

Yilanci V, Eryuzlu H. [Can Money Buy Happiness? Analysis of Happiness Kuznets Curve for Japan]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(115): 231-250. Turkish. doi:10.5455/ey.17101Vancouver/ICMJE Style

Yilanci V, Eryuzlu H. [Can Money Buy Happiness? Analysis of Happiness Kuznets Curve for Japan]. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited January 04, 2024]; 31(115): 231-250. Turkish. doi:10.5455/ey.17101Harvard Style

Yilanci, V. & Eryuzlu, . H. (2020) [Can Money Buy Happiness? Analysis of Happiness Kuznets Curve for Japan]. Ekonomik Yaklasim, 31 (115), 231-250. Turkish. doi:10.5455/ey.17101Turabian Style

Yilanci, Veli, and Hakan Eryuzlu. 2020. [Can Money Buy Happiness? Analysis of Happiness Kuznets Curve for Japan]. Ekonomik Yaklasim, 31 (115), 231-250. Turkish. doi:10.5455/ey.17101Chicago Style

Yilanci, Veli, and Hakan Eryuzlu. "[Can Money Buy Happiness? Analysis of Happiness Kuznets Curve for Japan]." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 231-250. Turkish. doi:10.5455/ey.17101MLA (The Modern Language Association) Style

Yilanci, Veli, and Hakan Eryuzlu. "[Can Money Buy Happiness? Analysis of Happiness Kuznets Curve for Japan]." Ekonomik Yaklasim 31.115 (2020), 231-250. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17101APA (American Psychological Association) Style

Yilanci, V. & Eryuzlu, . H. (2020) [Can Money Buy Happiness? Analysis of Happiness Kuznets Curve for Japan]. Ekonomik Yaklasim, 31 (115), 231-250. Turkish. doi:10.5455/ey.17101

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]