E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


An Input-Output Analysis: the Linkages and Leakages of Exporting Sectors

Banu ERKÖK.

Abstract
As input-output analysis has the advantage of distinguishing between domestically supplied and imported inputs, the extent of the import dependency in the production process and the subsequent economic leakages can be extracted. High import dependency and economic leakages deteriorate the current account deficit and cause many areas of vulnerability, especially for emerging economies like Turkey. Hence using the Turkish case study, we calculate the linkage coefficients, imported input ratios, and leakages of the top exporting sectors by the Leontief inverse matrix for the years 2002 and 2012. Our results show that as the production of the leading exporting sectors increases, imported input requirements and economic leakages increase.

Key words: Input-Output Analysis, Import Dependency, Economic Leakages. JEL Classifications: C67, D57, F14, F32Bir Girdi-Çıktı Analizi: İhracatçı Sektörlerin Bağlantı ve Sızıntıları

Ozet
Girdi-çıktı analizi, yurt içinden tedarik edilen ve ithal edilen girdileri ayırt etme avantajı sağladığı için, söz konusu analizi kullanarak, üretim sürecindeki ithalat bağımlılığının boyutu ve müteakip ekonomik sızıntılar ortaya konulabilmektedir. Yüksek ithalat bağımlılığı ve bu doğrultuda meydana gelen ekonomik sızıntılar cari işlemler açığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum da özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler için birçok kırılganlıklara neden olmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada Türkiye ekonomisi örneği kullanılmak suretiyle Leontief ters matrisi ile 2002 ve 2012 yıllarına yönelik olarak en çok ihracat yapan sektörlerin bağlantı katsayıları, ithal girdi oranları ve sızıntı katsayıları hesaplanmıştır. Çalışma ile elde edilen sonuçlar önde gelen ihracatçı sektörlerin üretimleri arttıkça, ithal girdi ihtiyaçlarının artığını ve ekonomik sızıntının çoğaldığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Girdi Çıktı Analizi, İthalat Bağımlılığı, Ekonomik Sızıntı. JEL Kodları: C67, D57, F14, F32


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Banu ERKÖK
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Banu ERKOK. An Input-Output Analysis: the Linkages and Leakages of Exporting Sectors. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(126): 65-85. doi:10.5455/ey.25002


Web Style

Banu ERKOK. An Input-Output Analysis: the Linkages and Leakages of Exporting Sectors. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=142420 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.25002


AMA (American Medical Association) Style

Banu ERKOK. An Input-Output Analysis: the Linkages and Leakages of Exporting Sectors. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(126): 65-85. doi:10.5455/ey.25002Vancouver/ICMJE Style

Banu ERKOK. An Input-Output Analysis: the Linkages and Leakages of Exporting Sectors. Ekonomik Yaklasim. (2023), [cited January 03, 2024]; 34(126): 65-85. doi:10.5455/ey.25002Harvard Style

Banu ERKOK (2023) An Input-Output Analysis: the Linkages and Leakages of Exporting Sectors. Ekonomik Yaklasim, 34 (126), 65-85. doi:10.5455/ey.25002Turabian Style

Banu ERKOK. 2023. An Input-Output Analysis: the Linkages and Leakages of Exporting Sectors. Ekonomik Yaklasim, 34 (126), 65-85. doi:10.5455/ey.25002Chicago Style

Banu ERKOK. "An Input-Output Analysis: the Linkages and Leakages of Exporting Sectors." Ekonomik Yaklasim 34 (2023), 65-85. doi:10.5455/ey.25002MLA (The Modern Language Association) Style

Banu ERKOK. "An Input-Output Analysis: the Linkages and Leakages of Exporting Sectors." Ekonomik Yaklasim 34.126 (2023), 65-85. Print. doi:10.5455/ey.25002APA (American Psychological Association) Style

Banu ERKOK (2023) An Input-Output Analysis: the Linkages and Leakages of Exporting Sectors. Ekonomik Yaklasim, 34 (126), 65-85. doi:10.5455/ey.25002

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]