E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


PORTFOLIO CAPITAL FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY

Oğuz ESEN.

Abstract
Over the past decade the trend toward more globally integrated financial markets has increased along with the portfolio investment in developing countries. Portfolio capital flows to developing countries tends to create systemic problems at the macrostability and in financial and real sectors of these economies. The main parpose of this paper is to provide some stylized facts about portfolio investment in developing countries.

Key words: naFİNANSAL KÜRESELLEŞME ORTAMINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELİK PORTFÖY YATIRIMLARI

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Oğuz ESEN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Oğuz ESEN. [PORTFOLIO CAPITAL FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(30): 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10293


Web Style

Oğuz ESEN. [PORTFOLIO CAPITAL FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155605 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10293


AMA (American Medical Association) Style

Oğuz ESEN. [PORTFOLIO CAPITAL FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(30): 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10293Vancouver/ICMJE Style

Oğuz ESEN. [PORTFOLIO CAPITAL FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim. (1998), [cited August 17, 2023]; 9(30): 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10293Harvard Style

Oğuz ESEN (1998) [PORTFOLIO CAPITAL FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim, 9 (30), 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10293Turabian Style

Oğuz ESEN. 1998. [PORTFOLIO CAPITAL FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim, 9 (30), 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10293Chicago Style

Oğuz ESEN. "[PORTFOLIO CAPITAL FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY]." Ekonomik Yaklasim 9 (1998), 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10293MLA (The Modern Language Association) Style

Oğuz ESEN. "[PORTFOLIO CAPITAL FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY]." Ekonomik Yaklasim 9.30 (1998), 59-70. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10293APA (American Psychological Association) Style

Oğuz ESEN (1998) [PORTFOLIO CAPITAL FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim, 9 (30), 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10293

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles