E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


SELF EMPLOYMENT: CONCEPT, MEASUREMENT AND CHARECTERISTICS

Naci GÜNDOĞAN.

Abstract
The difficulties of defining and measuring self employment have been discussed in the literature. The concept of self employment is fraught with ambiguity. On the one hand, self employment is a type of entrepreneurship. Sometimes, a self employed worker may be an entrepreneur improving products, production process and exploiting new opportunies. On the other hand, it is sametimes thought that individuals are driven into self employment by poor opportunities in the labor market.

Key words: naKENDİ HESABINA ÇALIŞMA:KAVRAM, ÖLÇÜM VE ÖZELLiKLERİ

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Naci GÜNDOĞAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Naci GUNDOĞAN. [SELF EMPLOYMENT: CONCEPT, MEASUREMENT AND CHARECTERISTICS]. Ekonomik Yaklasim. 1999; 10(34): 75-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10315


Web Style

Naci GUNDOĞAN. [SELF EMPLOYMENT: CONCEPT, MEASUREMENT AND CHARECTERISTICS]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155617 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10315


AMA (American Medical Association) Style

Naci GUNDOĞAN. [SELF EMPLOYMENT: CONCEPT, MEASUREMENT AND CHARECTERISTICS]. Ekonomik Yaklasim. 1999; 10(34): 75-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10315Vancouver/ICMJE Style

Naci GUNDOĞAN. [SELF EMPLOYMENT: CONCEPT, MEASUREMENT AND CHARECTERISTICS]. Ekonomik Yaklasim. (1999), [cited August 17, 2023]; 10(34): 75-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10315Harvard Style

Naci GUNDOĞAN (1999) [SELF EMPLOYMENT: CONCEPT, MEASUREMENT AND CHARECTERISTICS]. Ekonomik Yaklasim, 10 (34), 75-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10315Turabian Style

Naci GUNDOĞAN. 1999. [SELF EMPLOYMENT: CONCEPT, MEASUREMENT AND CHARECTERISTICS]. Ekonomik Yaklasim, 10 (34), 75-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10315Chicago Style

Naci GUNDOĞAN. "[SELF EMPLOYMENT: CONCEPT, MEASUREMENT AND CHARECTERISTICS]." Ekonomik Yaklasim 10 (1999), 75-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10315MLA (The Modern Language Association) Style

Naci GUNDOĞAN. "[SELF EMPLOYMENT: CONCEPT, MEASUREMENT AND CHARECTERISTICS]." Ekonomik Yaklasim 10.34 (1999), 75-87. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10315APA (American Psychological Association) Style

Naci GUNDOĞAN (1999) [SELF EMPLOYMENT: CONCEPT, MEASUREMENT AND CHARECTERISTICS]. Ekonomik Yaklasim, 10 (34), 75-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10315

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles