E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


English Title Not Available [Turkish Title: UFUK SERDAROĞLU\'NUN MAKALESİ ÜZERİNE NOTLAR]

MURAT ŞAHİN ÖCAL.

Abstract
NA

Key words: NAUFUK SERDAROĞLU\'NUN MAKALESİ ÜZERiNE NOTLAR

Ozet
YOK

Anahtar Kelimeler: YOK


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by MURAT ŞAHİN ÖCAL
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
-

How to Cite this Article
Pubmed Style

MURAT ŞAHİN OCAL. [English Title Not Available [Turkish Title: UFUK SERDAROĞLU\'NUN MAKALESİ ÜZERİNE NOTLAR]]. Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(16): 83-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10199


Web Style

MURAT ŞAHİN OCAL. [English Title Not Available [Turkish Title: UFUK SERDAROĞLU\'NUN MAKALESİ ÜZERİNE NOTLAR]]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155708 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10199


AMA (American Medical Association) Style

MURAT ŞAHİN OCAL. [English Title Not Available [Turkish Title: UFUK SERDAROĞLU\'NUN MAKALESİ ÜZERİNE NOTLAR]]. Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(16): 83-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10199Vancouver/ICMJE Style

MURAT ŞAHİN OCAL. [English Title Not Available [Turkish Title: UFUK SERDAROĞLU\'NUN MAKALESİ ÜZERİNE NOTLAR]]. Ekonomik Yaklasim. (1995), [cited April 11, 2023]; 6(16): 83-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10199Harvard Style

MURAT ŞAHİN OCAL (1995) [English Title Not Available [Turkish Title: UFUK SERDAROĞLU\'NUN MAKALESİ ÜZERİNE NOTLAR]]. Ekonomik Yaklasim, 6 (16), 83-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10199Turabian Style

MURAT ŞAHİN OCAL. 1995. [English Title Not Available [Turkish Title: UFUK SERDAROĞLU\'NUN MAKALESİ ÜZERİNE NOTLAR]]. Ekonomik Yaklasim, 6 (16), 83-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10199Chicago Style

MURAT ŞAHİN OCAL. "[English Title Not Available [Turkish Title: UFUK SERDAROĞLU\'NUN MAKALESİ ÜZERİNE NOTLAR]]." Ekonomik Yaklasim 6 (1995), 83-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10199MLA (The Modern Language Association) Style

MURAT ŞAHİN OCAL. "[English Title Not Available [Turkish Title: UFUK SERDAROĞLU\'NUN MAKALESİ ÜZERİNE NOTLAR]]." Ekonomik Yaklasim 6.16 (1995), 83-87. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10199APA (American Psychological Association) Style

MURAT ŞAHİN OCAL (1995) [English Title Not Available [Turkish Title: UFUK SERDAROĞLU\'NUN MAKALESİ ÜZERİNE NOTLAR]]. Ekonomik Yaklasim, 6 (16), 83-87. Turkish. doi:10.5455/ey.10199

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]