E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


English title is not available [Turkish title: Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi]

Murat Atan.

Cited By: 3

Abstract
The concepts such as ejjiciency and productivity have become vitaly important in banking sector whose reseources are limited. In the economic development of any country, banking seetar is in the central position. If a banking system cannot transfer its saving into productive investments, then it is impossible to state that such a system is efficient and productive. In this paper, the efficiency and productivity of Turkish Banking Sector and of 44 banks in Turkey are measured for the period I999 - 200I with 7 inputs and only I output by employing data envelope analysis.

Key words: n.aTürkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analiz

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Murat Atan
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Aydogan, K., Çapoglu, G., (1989), "Bankacilik Sisteminde Etkinlik ve Verimlilik: Uluslar arasi Bir Karþilaþtirma", Milli Produktivite Merkezi yayinlari, Yayin No: 397.
Bankalarimiz 2000, (2001), Turkiye Bankalar Birligi Yayinlari, Yayin No : 218, Ýstanbul.
Banker, Rajiv, D., (1992), "Estimation ofReturns To Scale Using Data Envelopment Analysis", Europen Journal ofOperational Research, Vol. 62, 74-84. [DOI via Crossref]   
Baysal, M., E., (1999), "Veri Zarflama Analizi Ýle Orta Ögretimde Performans Ölçumu", Yuksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, Ankara.
Berger, A., Humphrey, D., (1997), "Efficieny ofFinancial Institutions: International Survey and Directions For Research", European Journal of Operational Research, Vol. 98
Bussofiane, A., Dyson, R., Rhodes, E., (1991), "Applied Data Envelopment Analysis", European Journal ofOperational Research, Vol. 2, No: 6, 1-15. [DOI via Crossref]   
Chames, A., W., W., Cooper, A., Y., Lewin, L., M., Seiford, (1994), "Data Envelopment Analysis", Kluwer Academic Publihers, USA.
Charnes, A., W. Cooper, Rhodes, E., (1978), "Measuring The Efficiency Of Decision Making Units", European Journal of Operational Research, Vol. 2, 429-444. [DOI via Crossref]   
Charnes, A., W. Cooper, Rhodes, E., (1981), "Evaluating Program And Managerial Efficiency : An Application of Data Envelopment Analysis To Program Follow Through", Management Science, Vol. 27, No:6, 668-697. [DOI via Crossref]   
Cingi, S., Tarim, A., (2000), "Turk bankacilik Sistemindeki Performans Ölçumu DEA - MALMQUIST Endeksi Uygulamasi", Turkiye Bankalar Birligi Araþtirma Tebligleri Serisi, Sayi : 2000-Ol.
Çolak, Ö. F., Altan, Þ., (2002), "Toplam Etkinlik Ölçumu : Turkiye'deki Özel ve Kamu Bankalari Ýçin Bir Uygulama", Ýþletme ve Finans, Sayi: 196, 45-55.
Ekren, N., F. Emiral, (2002), "Turk bankacilik Sistemindeki Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulamasi)", Active Bankacilik ve Finans Dergisi, Yil: 4, Sayi: 24, Sayfa: 6-27.
Erkut, H., S. Polat, (1993), "Turk Sanayi'nde Verimlilik Analizi Ýçin Simulasyon Modeli", Yayinlanmamiþ Araþtirma Projesi Raporu, ÝTÜ, Ýstanbul.
Ýnan, E. A., (2000), "Banka Etkinliginin Ölçulmesi ve Duþuk Enflasyon Surecinde Bankacilikta Etkinlik", Bankacilar Dergisi, Sayi : 34, 82-96.
Karacaer, Þ., (1998), "Antalya Yoresindeki 4 ve 5 Yildizli Otellerde Toplam Etkinlik Ölçumu : Bir Veri Zarflama Analizi Uygulamasi", Yuksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Haziran, Ankara.
Karsak, E., Ýþcan, E. F., (2000), "Çimento Sektorunde Goreli Faaliyet Performanslarinin Agirlik Kisitlamalari ve Çapraz Etkinlik Kullanarak Veri Zarflama Analizi ile Degerlendirilmesi", Endustri Muhendisligi Dergisi, Cilt : ll, Sayi: 3, 2-10.
McLaughlin, P., Coffey, C. S., (1990), "Measuring Productivity ·in Services", International Journal of Service Industry Management, Vol: 1, 46 - 64.
Tarim, A., (2001), "Veri Zarflama Analizi : Matematiksel Programlama Taban/i Goreli Etkinlik Ölçum Yaklaþimi", Sayiþtay Yayin Ýþleri Mudurlugu, Araþtirma 1 Ýnceleme 1 Çeviri Dizisi : 15, Ankara.
Yolalan, R., (1993), "Ýþletmeler Arasi Goreli Etkinlik Ölçumu", Milli Produktivite Merkezi Yayinlari, 483, Ankara.

This Article Cited By the following articles

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR
2018; 2(2): 75.

1
 
Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Araştırma Etkinliğinin Ölçülmesi Üzerine Bir Çalışma
2018; 1(2): 36.

2
 
TÜRK BANKACILIK ENDÜSTRİSİNDE ETKİNLİK ANALİZİ: KÜRESEL FİNANS KRİZİ SONRASI İÇİN BİR UYGULAMA
2020; (): .

3
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Murat Atan. [English title is not available [Turkish title: Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi]]. Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 71-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10387


Web Style

Murat Atan. [English title is not available [Turkish title: Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi]]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155990 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10387


AMA (American Medical Association) Style

Murat Atan. [English title is not available [Turkish title: Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi]]. Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 71-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10387Vancouver/ICMJE Style

Murat Atan. [English title is not available [Turkish title: Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi]]. Ekonomik Yaklasim. (2003), [cited April 11, 2023]; 14(48): 71-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10387Harvard Style

Murat Atan (2003) [English title is not available [Turkish title: Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi]]. Ekonomik Yaklasim, 14 (48), 71-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10387Turabian Style

Murat Atan. 2003. [English title is not available [Turkish title: Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi]]. Ekonomik Yaklasim, 14 (48), 71-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10387Chicago Style

Murat Atan. "[English title is not available [Turkish title: Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi]]." Ekonomik Yaklasim 14 (2003), 71-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10387MLA (The Modern Language Association) Style

Murat Atan. "[English title is not available [Turkish title: Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi]]." Ekonomik Yaklasim 14.48 (2003), 71-86. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10387APA (American Psychological Association) Style

Murat Atan (2003) [English title is not available [Turkish title: Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi]]. Ekonomik Yaklasim, 14 (48), 71-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10387

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]