E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


English title is not available [DÖVİZ KURU REJİMLERİ, KRİZLER VE ARAYIŞLAR]

Ayten Ayşen Kaya, Mehmet Güçlü.

Cited By: 3

Abstract
The crisis experienced in 1990s have caused the claim that "intermediate exchange rate regimes" are prone to erisis and are not sustainable. According to this claim, the mentioned exchange rate regimes have an important role in these crises. Afier these crises, a search for the best exchange ra te regime for developing countries bas begun and discussions in this cantext have taken place between economists. The fact that the countries that have experienced crisis have chosen "independent floating exchange rat e regime" afier erisis has not ended these discussions but have fueled them. The recent discussions have forced same economists to ereale alternative exchange rate regimes (such as BBC regime or Managed Floating Plus) against available exchange rate regimes. This paper aims to determine the relationship between intermediate exchange rat e regimes and financial erises and declare the discussions related exchange rate regimes and alternative regimes afier the crises.

Key words: naDÖVİZ KURU REJİMLERİ, KRİZLER VE ARAYIŞLAR

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ayten Ayşen Kaya
Articles by Mehmet Güçlü
on Google
on Google Scholar


This Article Cited By the following articles


2020; (): 21.

1
 
MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN DÖVİZ KURU DEĞİŞMELERİNE ETKİSİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ
2021; (): 189.

2
 
TAYLOR KURALI KAPSAMINDA ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİNİN HETEROJEN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
BİİBFAD 2022; (): .

3
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Ayten Ayşen Kaya, Mehmet Guclu. [English title is not available [DÖVİZ KURU REJİMLERİ, KRİZLER VE ARAYIŞLAR]]. Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(55): 1-15. Turkish. doi:10.5455/ey.10517


Web Style

Ayten Ayşen Kaya, Mehmet Guclu. [English title is not available [DÖVİZ KURU REJİMLERİ, KRİZLER VE ARAYIŞLAR]]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155991 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10517


AMA (American Medical Association) Style

Ayten Ayşen Kaya, Mehmet Guclu. [English title is not available [DÖVİZ KURU REJİMLERİ, KRİZLER VE ARAYIŞLAR]]. Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(55): 1-15. Turkish. doi:10.5455/ey.10517Vancouver/ICMJE Style

Ayten Ayşen Kaya, Mehmet Guclu. [English title is not available [DÖVİZ KURU REJİMLERİ, KRİZLER VE ARAYIŞLAR]]. Ekonomik Yaklasim. (2005), [cited August 17, 2023]; 16(55): 1-15. Turkish. doi:10.5455/ey.10517Harvard Style

Ayten Ayşen Kaya, Mehmet Guclu (2005) [English title is not available [DÖVİZ KURU REJİMLERİ, KRİZLER VE ARAYIŞLAR]]. Ekonomik Yaklasim, 16 (55), 1-15. Turkish. doi:10.5455/ey.10517Turabian Style

Ayten Ayşen Kaya, Mehmet Guclu. 2005. [English title is not available [DÖVİZ KURU REJİMLERİ, KRİZLER VE ARAYIŞLAR]]. Ekonomik Yaklasim, 16 (55), 1-15. Turkish. doi:10.5455/ey.10517Chicago Style

Ayten Ayşen Kaya, Mehmet Guclu. "[English title is not available [DÖVİZ KURU REJİMLERİ, KRİZLER VE ARAYIŞLAR]]." Ekonomik Yaklasim 16 (2005), 1-15. Turkish. doi:10.5455/ey.10517MLA (The Modern Language Association) Style

Ayten Ayşen Kaya, Mehmet Guclu. "[English title is not available [DÖVİZ KURU REJİMLERİ, KRİZLER VE ARAYIŞLAR]]." Ekonomik Yaklasim 16.55 (2005), 1-15. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10517APA (American Psychological Association) Style

Ayten Ayşen Kaya, Mehmet Guclu (2005) [English title is not available [DÖVİZ KURU REJİMLERİ, KRİZLER VE ARAYIŞLAR]]. Ekonomik Yaklasim, 16 (55), 1-15. Turkish. doi:10.5455/ey.10517

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles