E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


English title is not available [DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TOPLAM YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]

Filiz Özağ, Murat Atan, Semiha Kaya.

Abstract
The volume of total investment of a country comprises of the summation of domestic and foreign investment. In this sense, the effects of crowding in and out of foreign investment on domestic investment are crucial. If crowding out effect exists, an iner e as e in total investment w ili be possibly smaller than an increase in foreign investment. When crowding in effect exists, an increase in total investment will be greater than an increase in foreign investment. The aim of this study is to determine either crowding-in or crowding-out effect of foreign investment on domestic investment. Tests ran in regard of sub sectors of manufacturing industry. Because of the active entered data, starting from 1993, of direct foreign investment by sectorel division, the study covers the period of 1993-2000. Panel datafor the mentioned periodfor sectors in the study is used to analyze the thesis of the paper.

Key words: naDOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TOPLAM YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Filiz Özağ
Articles by Murat Atan
Articles by Semiha Kaya
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Filiz Ozağ, Murat Atan, Semiha Kaya. [English title is not available [DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TOPLAM YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(51): 65-71. Turkish. doi:10.5455/ey.10417


Web Style

Filiz Ozağ, Murat Atan, Semiha Kaya. [English title is not available [DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TOPLAM YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155995 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10417


AMA (American Medical Association) Style

Filiz Ozağ, Murat Atan, Semiha Kaya. [English title is not available [DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TOPLAM YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(51): 65-71. Turkish. doi:10.5455/ey.10417Vancouver/ICMJE Style

Filiz Ozağ, Murat Atan, Semiha Kaya. [English title is not available [DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TOPLAM YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. Ekonomik Yaklasim. (2004), [cited August 17, 2023]; 15(51): 65-71. Turkish. doi:10.5455/ey.10417Harvard Style

Filiz Ozağ, Murat Atan, Semiha Kaya (2004) [English title is not available [DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TOPLAM YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. Ekonomik Yaklasim, 15 (51), 65-71. Turkish. doi:10.5455/ey.10417Turabian Style

Filiz Ozağ, Murat Atan, Semiha Kaya. 2004. [English title is not available [DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TOPLAM YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. Ekonomik Yaklasim, 15 (51), 65-71. Turkish. doi:10.5455/ey.10417Chicago Style

Filiz Ozağ, Murat Atan, Semiha Kaya. "[English title is not available [DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TOPLAM YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]." Ekonomik Yaklasim 15 (2004), 65-71. Turkish. doi:10.5455/ey.10417MLA (The Modern Language Association) Style

Filiz Ozağ, Murat Atan, Semiha Kaya. "[English title is not available [DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TOPLAM YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]." Ekonomik Yaklasim 15.51 (2004), 65-71. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10417APA (American Psychological Association) Style

Filiz Ozağ, Murat Atan, Semiha Kaya (2004) [English title is not available [DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TOPLAM YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. Ekonomik Yaklasim, 15 (51), 65-71. Turkish. doi:10.5455/ey.10417

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles