E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


COMMUNICATIONS OF ECONOMY

Ferlal Örs.

Abstract
In recent years, economic activities and events have been more and more conciderable role in human life. The role of economy is rising graduallywhich have caused by globalization, industrialized of communication and crisis. Alsa people's interests are rising on economy so they ever moredesire to receive information from media and other communication channels. The new situations have brought new approachs and concepts. In thisarticle we have argued a new concept which have called as 'communications of economy'. We have tried to explain main characteristics and compenents of communications of economy

Key words: n.aEkonomi İletişimi

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ferlal Örs
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Baker, L. Larry, (1990), Communications, Fifth Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
Bolen, William A., Advertising, John Wiley and Sons, New York (i98l)'den aktaran Ahmet Bulent Goksel, Belma Guneri (i993), Reklam Kampanyalari ve Medya Planlamasi, E.Ü.Yay., Ýzmir
Gomery, D., (1993), 'The Centrality of Economics', Journal of Communications, 43(3), i 92-198'den aktaran Ertan Oktay (1994), 'Medya Ekonomisi ya da ÝletiþiminEkonomi Politik Ýktisadi', Ýletiþim (A.Ü. Ýletiþim Fak. Dergisi), i-2, i-6
Lloyd, Peter & Herbert (1984), Public Relations, London
Mutlu, Erol, (1995), Ýletiþim Sozlugu, Ark Yayinevi, Ankara
Yumlu, Konca, (1990), Kitle Ýletiþim Araþtirmalari, Neþa Yayincilik, Ýzmir
Yuksel, Erkan(2000), Ekonomi Haberciliginin Kamusal Gorevleri, Ý.Ü. Ýletiþim Fakultesi Dergisi, i O, ll 5-121
Dictionnaire Larousse , Ansiklopedik Sozluk, Cilt 2, Milliyet Yay., i 994 Milliyet, 23 Mart 2002

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ferlal Ors. [COMMUNICATIONS OF ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 97-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10389


Web Style

Ferlal Ors. [COMMUNICATIONS OF ECONOMY]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155997 [Access: April 12, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10389


AMA (American Medical Association) Style

Ferlal Ors. [COMMUNICATIONS OF ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 97-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10389Vancouver/ICMJE Style

Ferlal Ors. [COMMUNICATIONS OF ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim. (2003), [cited April 12, 2023]; 14(48): 97-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10389Harvard Style

Ferlal Ors (2003) [COMMUNICATIONS OF ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim, 14 (48), 97-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10389Turabian Style

Ferlal Ors. 2003. [COMMUNICATIONS OF ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim, 14 (48), 97-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10389Chicago Style

Ferlal Ors. "[COMMUNICATIONS OF ECONOMY]." Ekonomik Yaklasim 14 (2003), 97-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10389MLA (The Modern Language Association) Style

Ferlal Ors. "[COMMUNICATIONS OF ECONOMY]." Ekonomik Yaklasim 14.48 (2003), 97-105. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10389APA (American Psychological Association) Style

Ferlal Ors (2003) [COMMUNICATIONS OF ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim, 14 (48), 97-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10389

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]