E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Effect of Autonomous Expenditures on Employment: An Empirical Model for Turkey, 1989-2003

Mehmet Fatih CİN, Yelda B. TEKGÜL, H. Mahir Fisunoğlu.

Abstract
This study investigates the effect of autonomous expenditure on Turkish employment between 1989.1 and 2003.1. We employ a simple model, in the line with Keynes (1936) and Weintraub (1981-1982) which is called KW model. Autonomous expenditures are taken as the total ofpublic expenditures (investment and consumption), private seetar gross investment expenditure, and export. As a second step, the effect of each expenditure is also estimated. We employ Engle-Granger and Johansen cointegration techniques. The quarterly data are taken from the Central Bank of Turkey. We find the elasticity of autonomous expenditure in wage unit on employment as 0.17. We also find positive effect on employment by public expenditure and private sector gross investment and negative effects by export. Positive affect on employment both public expenditures and private seetar gross investment expenditure are theoretically expected findings excluding negative effect by export. As for export, we conclude that increase in export has been done in the cost of decline in domestic demand.

Key words: naOTONOM HARCAMALARIN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA (1989-2003)

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Fatih CİN
Articles by Yelda B. TEKGÜL
Articles by H. Mahir Fisunoğlu
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Arestis, P. (1990) "Post-Keynesian Economics: Recent Devolopment and Future Prospects" New Thinkings in Economics içinde Edt. J.R. Shackleton, Edward Elgar Yayincilik
Ateþoglu, S. (2002) " Stock prices and employment" Journal of Post Keynesian Economics, Spring, Vol.24, No.3, 493-498
Ateþoglu, S.(1999) "A Post Keynesian Explanation of Employment in the United States" Journal of Post Keynesian Economics, Summer, Vol.21, No.4, 603-610
Attar, P.K. ve Temel, A. (2002) "Modelling Private Manufactiiring Investment in Turkey" METU Studies in Development, Vol. 29, No.1-2, 109-122
Dickey, D.D. and Fuller, W.A. (1981) "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root" Econometrica, 49, 1057-1072 [DOI via Crossref]   
Ekzen, N. (2003) "Cumhuriyet'in Ortaçagi: Kamu Kesiminde Finansman Politikasi
Araci Olarak Ýç Borçlanma (1984-1999)", Ýktisadi Yazilar II, Ýktisadi Kalkinma, Kriz ve Ýstikrar içinde, Ýletiþim Yayinlari, Ýstanbul
Engle, R.P. and Granger, C.W.J. (1987), "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing" Econometrica, 55,251-276 [DOI via Crossref]   
Erlat, G. (2000) "Measuring the impact of trade flows on employment in the Turkish manufactiiring industry" Applied Economics, 32, 1169-1180 [DOI via Crossref]   
Johansen, S. (1988), "Statistical Analysis of Co-integration Vectors" Journal of Economic Dynamics and Control, 12,231-254 [DOI via Crossref]   
Johansen, S., ve K. Juselius (1990), "Maximum Likelihood Estimation With Inference on Co-integration With Applications to the Demand for Money" Oxford BulZeting of Economics and Statistics, 52, 169-21 O
Keynes, J.M.(1964) The General Theory of employment, interest, and money, First Harbinger Edition
Onaran, Ö. (2003) "Turkiye'de Ýhracat Yonelimli Buyume Politikalarinin Ýstihdam Üzerindeki Etkileri" Ýktisadi Yazilar II, Ýktisadi Kalkimna, Kriz ve Ýstikrar içinde, Ýletiþim Yayinlari, Ýstanbul
Weintraub, S. (1981-1982), "Keynesian demand serendipity in supply-side economics" Journal of Post Keynesian Economics, Winter, Vol. IV, No.2, 181-191
Yenturk, N. (2003), "Birikimin Kaynaklari" Ýktisadi Yazilar II, Ýktisadi Kalkinma, Kriz ve Ýstikrar içinde, Ýletiþim Yayinlari, Ýstanbul

How to Cite this Article
Pubmed Style

Mehmet Fatih CİN, Yelda B. TEKGUL, H. Mahir Fisunoğlu. [The Effect of Autonomous Expenditures on Employment: An Empirical Model for Turkey, 1989-2003]. Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 117-130. Turkish. doi:10.5455/ey.10502


Web Style

Mehmet Fatih CİN, Yelda B. TEKGUL, H. Mahir Fisunoğlu. [The Effect of Autonomous Expenditures on Employment: An Empirical Model for Turkey, 1989-2003]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156024 [Access: April 10, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10502


AMA (American Medical Association) Style

Mehmet Fatih CİN, Yelda B. TEKGUL, H. Mahir Fisunoğlu. [The Effect of Autonomous Expenditures on Employment: An Empirical Model for Turkey, 1989-2003]. Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 117-130. Turkish. doi:10.5455/ey.10502Vancouver/ICMJE Style

Mehmet Fatih CİN, Yelda B. TEKGUL, H. Mahir Fisunoğlu. [The Effect of Autonomous Expenditures on Employment: An Empirical Model for Turkey, 1989-2003]. Ekonomik Yaklasim. (2004), [cited April 10, 2023]; 15(52-53): 117-130. Turkish. doi:10.5455/ey.10502Harvard Style

Mehmet Fatih CİN, Yelda B. TEKGUL, H. Mahir Fisunoğlu (2004) [The Effect of Autonomous Expenditures on Employment: An Empirical Model for Turkey, 1989-2003]. Ekonomik Yaklasim, 15 (52-53), 117-130. Turkish. doi:10.5455/ey.10502Turabian Style

Mehmet Fatih CİN, Yelda B. TEKGUL, H. Mahir Fisunoğlu. 2004. [The Effect of Autonomous Expenditures on Employment: An Empirical Model for Turkey, 1989-2003]. Ekonomik Yaklasim, 15 (52-53), 117-130. Turkish. doi:10.5455/ey.10502Chicago Style

Mehmet Fatih CİN, Yelda B. TEKGUL, H. Mahir Fisunoğlu. "[The Effect of Autonomous Expenditures on Employment: An Empirical Model for Turkey, 1989-2003]." Ekonomik Yaklasim 15 (2004), 117-130. Turkish. doi:10.5455/ey.10502MLA (The Modern Language Association) Style

Mehmet Fatih CİN, Yelda B. TEKGUL, H. Mahir Fisunoğlu. "[The Effect of Autonomous Expenditures on Employment: An Empirical Model for Turkey, 1989-2003]." Ekonomik Yaklasim 15.52-53 (2004), 117-130. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10502APA (American Psychological Association) Style

Mehmet Fatih CİN, Yelda B. TEKGUL, H. Mahir Fisunoğlu (2004) [The Effect of Autonomous Expenditures on Employment: An Empirical Model for Turkey, 1989-2003]. Ekonomik Yaklasim, 15 (52-53), 117-130. Turkish. doi:10.5455/ey.10502

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]