E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY

M. Ferhat EMİL, M. Tuğrul VEHBİ.

Cited By: 1

Abstract
The aim of this study is to investigate the economic impacts of liberalizing capital movements on Turkish economy. Within this respect a theoretical framework has been proposed and the validity of the framework has been tested by using Turkish data. It is found out that strong correlation exists between growth and capital inflows in Turkey. Bearing this in mind, special emphasis has been given to the ways and methods of dealing with capital inflows.

Key words: naULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE KALKlNMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by M. Ferhat EMİL
Articles by M. Tuğrul VEHBİ
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
-

This Article Cited By the following articles

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN TEMEL DİNAMİKLERİ
2021; (): .

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

M. Ferhat EMİL, M. Tuğrul VEHBİ. [INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY]. Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10383


Web Style

M. Ferhat EMİL, M. Tuğrul VEHBİ. [INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156183 [Access: April 10, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10383


AMA (American Medical Association) Style

M. Ferhat EMİL, M. Tuğrul VEHBİ. [INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY]. Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10383Vancouver/ICMJE Style

M. Ferhat EMİL, M. Tuğrul VEHBİ. [INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY]. Ekonomik Yaklasim. (2003), [cited April 10, 2023]; 14(48): 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10383Harvard Style

M. Ferhat EMİL, M. Tuğrul VEHBİ (2003) [INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY]. Ekonomik Yaklasim, 14 (48), 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10383Turabian Style

M. Ferhat EMİL, M. Tuğrul VEHBİ. 2003. [INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY]. Ekonomik Yaklasim, 14 (48), 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10383Chicago Style

M. Ferhat EMİL, M. Tuğrul VEHBİ. "[INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY]." Ekonomik Yaklasim 14 (2003), 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10383MLA (The Modern Language Association) Style

M. Ferhat EMİL, M. Tuğrul VEHBİ. "[INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY]." Ekonomik Yaklasim 14.48 (2003), 1-23. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10383APA (American Psychological Association) Style

M. Ferhat EMİL, M. Tuğrul VEHBİ (2003) [INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY]. Ekonomik Yaklasim, 14 (48), 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10383

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]