E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


THE EFFECTS OF UNSTABILITY OF TURKISH ECONOMY ON BANKING SECTOR

N. Oğuzhan ALTAY.

Abstract
Turkish Banking has been effected sometimes positively and sometimes negatively by the unstable structure of the economy. As examined in the article, while insturements !ike government bonds usedin financing public expenditures effect profitability of the banking seetar positively,inflationary process has increased the risks of the banks. White stabilisation measures aimed at the prevention of inflation decrease debt demand of the public and decreased interest rates, banks may be adversely affected by this situation. On the other hand developments caused by the international competition and EU membership process, which are external factors, continue to effect Turkish banking The most important po int that must be considered by our country's banking seetar is that in the last three years, which have started with the disinjlation process, twenty banks have been placed under public supervision and public existence in the seetar has moved to an other dimension.

Key words: naTÜRK EKONOMİSİNDEKİ İSTİKRARSIZLIĞIN BANKAClLIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by N. Oğuzhan ALTAY
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Altay, N. Oguzhan, 2002, "Turk Bankacilik Sektorunde Fuzyon", Ýktisat, Ýþletme ve Finans, Yil i 7, Sayi i 95, Haziran, .
AYDINLI, Ýbrahim, 1996, Turk Bankacilik Sistemi Piyasa Yapisi 1991-1994, Sermaye Piyasasi Kurulu Yayin No: 40, Tisamat Basim Sanayi, Ankara.
Baþ, Ý. Melih, 1998, "Sanayii-Finans Rant Suitinin ve Kazanç Kalitesi Ritmi ve Sosyal Sorumluluk Tinisi", Ýktisat Dergisi, ÝFMC Yayini, Nisan.
BDDK, TMSF'daki Bankalar: Performans ve Geliþme Raporu, Agustos,2001.
ÇÝLLÝ, Huseyin, 1994, Enflasyon, Bankalar ve Risk, TBB Yayin No: 188. Ankara.
ÇOLAK, Ömer F., 2002, Finansal Kriz Surecinde Turk Bankacilik Sektorunun Durumu ve Sektorun Yeniden Yapilandirilmasi, Kriz ve IMF Politikalari, Ed. Ö. F. Çolak, Alkim Yayinlari, Ýstanbul.
Dogan, S., Y. Þarsel, 1994, Enflasyonun Bankacilik Sektoru Üzerine Etkileri ve Turk Bankacilik Sektorune Bir Bakiþ, TBB Yayin No: 189.
Done K, Ekrem, 1999, "Turkiye' de Bankacilik Sektoru ve Ýç Borçlanma Politikasi", Ýktisat-Ýþletme ve Finans, Yil: 14, Sayi: 165, Aralik.
DPT, 1993, "Bankacilik Çaliþma Grubu Rapor ve Tartiþmalar", 3. Ýzmir Ýktisat Kongresi, 4-7 Haziran 1992, Cilt 9, A.Ü. A.Ö.F. Doner Ser. Ýþl. Md. Basimevi, Eskiþehir.
EKEN, Mehmet H., 1994, Enflasyonun Bankacilik Üzerine Etkilerinin Risk ve Karlilik Açisindan Degerlendirilmesi, TBB Yayin No: 187. Ankara.
EROL, Ümit, 1998, "2000'e Dogru Turk Finans Piyasasinin Genel Gorunumu, Sorunlar ve Yapisal Bozukluklar", Ýktisat Dergisi, ÝFMC Yayini, Nisan.
Goldstein, M., P. Tumer, 1999, Yukselen Ekonomilerde Bankacilik Krizleri, Çeviri: Ali Ýhsan Karacan, Orijinali: Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options, Bank for International Settlements Economic Papers No 46-0ctober 1996, Dunya Yayinlari, Ýstanbul.
GÜNEÞ, Hurþit, 1997, "Kronik istikrarsizlik", Ýktisat Dergisi, ÝFMC Yayini, Sayi 363.
ÝLERÝGELEN, Ahmet, 1998, "1998 Yilinin Ýlk Çeyregine Girerken Banka-SanayilFinans Ýliþkilerinde Yaþanan Temel Sorunlar", Ýktisat Dergisi, ÝFMC Yayini, Nisan.
ÝNAN, Emre A., 2000, "Dezenflasyon Programinin Turk Bankacilik Sistemine Olasi Etkileri", TBB Bankacilar Dergisi, Sayi 32. KARACAN, Ali Ý., 1996, Bankacilik ve Kriz, Finans Dunyasi Yayinlari No:1, Ýstanbul. PAYA, Merih, 1998, Para Teorisi ve Para Politikasi, Filiz Kitapevi, Ýstanbul. RÝJCKEGHEM, Caroline Van, 1997, "Enflasyonun Duþmesinden Turk Bankalari Zarar Gorur mu?", ÝMKB Dergisi, Cilt: 3 Sayi: 10, Nisan-Mayis-Haziran. TBB, Bankalarimiz 1997-1998-1999 Yilliklari, Ankara.
YELDAN, Erinç, 2001, Kureselleþme Surecinde Turkiye Ekonomisi, Boluþum, Birikim ve Buyume, Ýletiþim Yayinlari, Ýstanbul.

How to Cite this Article
Pubmed Style

N. Oğuzhan ALTAY. [THE EFFECTS OF UNSTABILITY OF TURKISH ECONOMY ON BANKING SECTOR]. Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 45-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10385


Web Style

N. Oğuzhan ALTAY. [THE EFFECTS OF UNSTABILITY OF TURKISH ECONOMY ON BANKING SECTOR]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156186 [Access: April 12, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10385


AMA (American Medical Association) Style

N. Oğuzhan ALTAY. [THE EFFECTS OF UNSTABILITY OF TURKISH ECONOMY ON BANKING SECTOR]. Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 45-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10385Vancouver/ICMJE Style

N. Oğuzhan ALTAY. [THE EFFECTS OF UNSTABILITY OF TURKISH ECONOMY ON BANKING SECTOR]. Ekonomik Yaklasim. (2003), [cited April 12, 2023]; 14(48): 45-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10385Harvard Style

N. Oğuzhan ALTAY (2003) [THE EFFECTS OF UNSTABILITY OF TURKISH ECONOMY ON BANKING SECTOR]. Ekonomik Yaklasim, 14 (48), 45-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10385Turabian Style

N. Oğuzhan ALTAY. 2003. [THE EFFECTS OF UNSTABILITY OF TURKISH ECONOMY ON BANKING SECTOR]. Ekonomik Yaklasim, 14 (48), 45-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10385Chicago Style

N. Oğuzhan ALTAY. "[THE EFFECTS OF UNSTABILITY OF TURKISH ECONOMY ON BANKING SECTOR]." Ekonomik Yaklasim 14 (2003), 45-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10385MLA (The Modern Language Association) Style

N. Oğuzhan ALTAY. "[THE EFFECTS OF UNSTABILITY OF TURKISH ECONOMY ON BANKING SECTOR]." Ekonomik Yaklasim 14.48 (2003), 45-58. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10385APA (American Psychological Association) Style

N. Oğuzhan ALTAY (2003) [THE EFFECTS OF UNSTABILITY OF TURKISH ECONOMY ON BANKING SECTOR]. Ekonomik Yaklasim, 14 (48), 45-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10385

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]