E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Determinants of Expand in GIIPS Sovereign CDS Spreads after Financial Crisis

Baki Demirel.

Cited By:2

Abstract
The 2008 financial crisis has asymmetrically hit a variety of European countries, and therefore the risk structure of periphery and core countries has changed. As a result of this, CDS (Credit Default Swap) spreads in Germany have differed from the GIIPS countries. In reviewing the literature, there has been an increasing interest in the reasoning behind the expand in GIIPS sovereign CDS spreads. Studies in the literature have particularly focused on fiscal mismatch in Eurozone and excessive deterioration in the budget balance of GIIPS. The aim of this paper is to determine the variables that are assumed to influence Eurozone CDS spreads. In this paper, panel data analysis was done for 5 countries for the period 2008-2012 and 3-month data was used.

Key words: Sovereign Bond Spreads, GIIPS, GMM. JEL Classification: E44, F34, G12.Finansal Kriz Sonrası GIIPS Hazine Bonosu Risk Primi (Spreads) Genişlemesinin Belirleyicileri

Ozet
ABD kaynaklı 2008 finansal krizi Euro Bölgesi ülkelerini asimetrik olarak etkilemiş çevre ve merkez ülkelerin risk yapısı farklılaşmıştır. Bu farklılık sonucu riski artan çevre GIIPS ile Almanya hazine bonosu CDS’leri arasındaki fark (spread; risk primleri) genişlemiştir. Euro bölgesi spreadlerinin genişlemesinin arkasındaki nedenlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar literatürü genişletmiştir. Bu çalışmalar özellikle Euro bölgesinin mali uyumsuzluğu ve GIIPS’lerin bütçe dengesindeki aşırı bozulmalar üzerinde durmaktadırlar. Bu çalışma Euro Bölgesi hazine bonosu spreads genişlemesi üzerinde etkili olduğu düşünülen yurt içi- yurt dışı değişkenleri belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma bu amacına ulaşmak için 5 ülkeye ait 2008-2012 dönemine ilişkin üç aylık verilerden yararlanılmış ve Panel çatı kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hazine Bonosu Risk Primleri, GIIPS, GMM. JEL Sınıflaması: E44, F34, G12.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Baki Demirel
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Baki Demirel. [Determinants of Expand in GIIPS Sovereign CDS Spreads after Financial Crisis]. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(92): 69-86. Turkish. doi:10.5455/ey.35513


Web Style

Baki Demirel. [Determinants of Expand in GIIPS Sovereign CDS Spreads after Financial Crisis]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156911 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.35513


AMA (American Medical Association) Style

Baki Demirel. [Determinants of Expand in GIIPS Sovereign CDS Spreads after Financial Crisis]. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(92): 69-86. Turkish. doi:10.5455/ey.35513Vancouver/ICMJE Style

Baki Demirel. [Determinants of Expand in GIIPS Sovereign CDS Spreads after Financial Crisis]. Ekonomik Yaklasim. (2014), [cited January 04, 2024]; 25(92): 69-86. Turkish. doi:10.5455/ey.35513Harvard Style

Baki Demirel (2014) [Determinants of Expand in GIIPS Sovereign CDS Spreads after Financial Crisis]. Ekonomik Yaklasim, 25 (92), 69-86. Turkish. doi:10.5455/ey.35513Turabian Style

Baki Demirel. 2014. [Determinants of Expand in GIIPS Sovereign CDS Spreads after Financial Crisis]. Ekonomik Yaklasim, 25 (92), 69-86. Turkish. doi:10.5455/ey.35513Chicago Style

Baki Demirel. "[Determinants of Expand in GIIPS Sovereign CDS Spreads after Financial Crisis]." Ekonomik Yaklasim 25 (2014), 69-86. Turkish. doi:10.5455/ey.35513MLA (The Modern Language Association) Style

Baki Demirel. "[Determinants of Expand in GIIPS Sovereign CDS Spreads after Financial Crisis]." Ekonomik Yaklasim 25.92 (2014), 69-86. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35513APA (American Psychological Association) Style

Baki Demirel (2014) [Determinants of Expand in GIIPS Sovereign CDS Spreads after Financial Crisis]. Ekonomik Yaklasim, 25 (92), 69-86. Turkish. doi:10.5455/ey.35513

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]