E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Does Economic Growth Have a Nonlinear Relationship with Unemployment in Türkiye? Evidence From Self-Exciting Threshold Autoregressive Model

Yusuf Yıldırım, Erhan Vıcıl.

Abstract
Economic growth and employment have long been a source of concern for economists and policymakers. Okun, an American economist, was the first to examine the relationship between economic growth and unemployment. Okun’s law states that a 3% increase in output results in a 1% drop in unemployment. The main objective of this paper is to examine this hypothesis for Turkish economy by using quarterly data from 2001 to 2023. The relationship between the unemployment and economic growth has been analyzed by employing Granger causality test and self-exciting threshold autoregressive (SETAR) model. According to SETAR findings, there exists a threshold value binding in describing the relationship between unemployment and economic growth. As a result, Okun's Law is applicable to Türkiye.

Key words: Okun’s law, Granger causality, SETAR model. JEL Classification: C24, E24, O40Türkiye`de Ekonomik Büyümenin İşsizlikle Doğrusal Olmayan İlişkisinin Eşik Otoregresif Model ile Tespiti

Ozet
Ekonomik büyüme ve istihdam, uzun zamandır ekonomistler ve politika yapıcılar için bir endişe kaynağı olmuştur. Ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkiyi ilk inceleyen Amerikalı ekonomist Okun'dur. Okun Yasası, çıktıdaki %3'lük bir artışın işsizlikte %1'lik bir düşüşle sonuçlandığını ifade etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, 2001-2023 yılları arasındaki üç aylık verileri kullanarak Türkiye ekonomisi için bu hipotezin geçerliliğini incelemektir. İşsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, Granger nedensellik testi ve kendinden uyarımlı eşik otoregresif (SETAR) modeli kullanılarak analiz edilmiştir. SETAR bulgularına göre işsizlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklamada bağlayıcı bir eşik değer bulunmaktadır. Sonuç olarak, Okun Kanunu Türkiye için geçerlidir.

Anahtar Kelimeler: Okun yasası, Granger nedensellik testi, SETAR modeli. JEL Sınıflandırması: C24, E24, O40


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yusuf Yıldırım
Articles by Erhan Vıcıl
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yıldırım Y, Vıcıl E. Does Economic Growth Have a Nonlinear Relationship with Unemployment in Türkiye? Evidence From Self-Exciting Threshold Autoregressive Model. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(128): 299-316. doi:10.5455/ey.28003


Web Style

Yıldırım Y, Vıcıl E. Does Economic Growth Have a Nonlinear Relationship with Unemployment in Türkiye? Evidence From Self-Exciting Threshold Autoregressive Model. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=166588 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.28003


AMA (American Medical Association) Style

Yıldırım Y, Vıcıl E. Does Economic Growth Have a Nonlinear Relationship with Unemployment in Türkiye? Evidence From Self-Exciting Threshold Autoregressive Model. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(128): 299-316. doi:10.5455/ey.28003Vancouver/ICMJE Style

Yıldırım Y, Vıcıl E. Does Economic Growth Have a Nonlinear Relationship with Unemployment in Türkiye? Evidence From Self-Exciting Threshold Autoregressive Model. Ekonomik Yaklasim. (2023), [cited January 03, 2024]; 34(128): 299-316. doi:10.5455/ey.28003Harvard Style

Yıldırım, Y. & Vıcıl, . E. (2023) Does Economic Growth Have a Nonlinear Relationship with Unemployment in Türkiye? Evidence From Self-Exciting Threshold Autoregressive Model. Ekonomik Yaklasim, 34 (128), 299-316. doi:10.5455/ey.28003Turabian Style

Yıldırım, Yusuf, and Erhan Vıcıl. 2023. Does Economic Growth Have a Nonlinear Relationship with Unemployment in Türkiye? Evidence From Self-Exciting Threshold Autoregressive Model. Ekonomik Yaklasim, 34 (128), 299-316. doi:10.5455/ey.28003Chicago Style

Yıldırım, Yusuf, and Erhan Vıcıl. "Does Economic Growth Have a Nonlinear Relationship with Unemployment in Türkiye? Evidence From Self-Exciting Threshold Autoregressive Model." Ekonomik Yaklasim 34 (2023), 299-316. doi:10.5455/ey.28003MLA (The Modern Language Association) Style

Yıldırım, Yusuf, and Erhan Vıcıl. "Does Economic Growth Have a Nonlinear Relationship with Unemployment in Türkiye? Evidence From Self-Exciting Threshold Autoregressive Model." Ekonomik Yaklasim 34.128 (2023), 299-316. Print. doi:10.5455/ey.28003APA (American Psychological Association) Style

Yıldırım, Y. & Vıcıl, . E. (2023) Does Economic Growth Have a Nonlinear Relationship with Unemployment in Türkiye? Evidence From Self-Exciting Threshold Autoregressive Model. Ekonomik Yaklasim, 34 (128), 299-316. doi:10.5455/ey.28003

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]