E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Comparison of in-sample Forecast Performance of Inflation with ARIMA and Phillips Curve Models for Turkey: 1995-2014

Fahriye Öztürk, İbrahim Tokatlıoğlu, Hakan Naim Ardor.

Cited By:2

Abstract
It is important for policymakers to forecast inflation correctly to struggle with it. There is a wide literature about forecasting inflation with minimum error created by central banks and economists. In this paper, the forecast performance of inflation with different tecniques are examined for the Turkish Economy for the period of 1995-2014. The forecast performance of different tecniques are evaluated by root mean square error, mean absolute error, mean absolute percent error and Theil U coefficient. The inflation forecasts are done by ARIMA, Augmented Phillips Curve, New Keynessien Phillips Curve and Triangle Model. The NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment) variable in Triangle Model is produced by using two different methods which are Hodrick-Prescott Fitler and Time Varying Parameters.

Key words: Inflation Forecast, Phillips Curve, ARIMA, Hodrick-Prescott, triangle model, Kalman filter. JEL Classification: C53, E37Türkiye Ekonomisi İçin ARIMA ve Phillips Eğrisi Modellerinin Enflasyon Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması: 1995-2014

Ozet
Enflasyonun doğru bir şekilde tahmin edilmesi, enflasyonla mücadele konusunda politika yapıcılar için oldukça önemlidir. Gerek ülkelerin merkez bankaları gerekse de akademisyenler enflasyonu en az hata ile tahmin edebilme konusunda geniş bir literatürün oluşmasına katkı sağlamışlardır. Bu çalışmada, literatürde yer bulmuş farklı enflasyon tahmin modellerinin Türkiye’nin 1995-2014 yılları arasında enflasyon tahmini için öngörü başarıları araştırılmıştır. Öngörü başarılarının değerlendirilmesinde, kök ortalama kare hata (Root Mean Square Error, RMSE), ortalama mutlak hata (Mean Absolute Error, MAE), ortalama mutlak yüzde hata (Mean Absolute Percent Error, MAPE) ve Theil U (Theil Inequality Coeficient) katsayı kriterleri kullanılmıştır. Türkiye’nin enflasyon öngörüleri için ARMA, Genelleştirilmiş Phillips Eğrisi,Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi, Hodrick-Prescott filtreleme yöntemi ile elde edilen doğal işsizlik oranı (veya NAIRU) kullanılarak elde edilen enflasyonun üçgen tahmin modeli ve kalman filtreleme yöntemi ile elde edilen zamanla değişen NAIRU kullanılarak tahmin edilen enflasyonun üçgen modellerinin örneklem içi öngörülerinin başarısı karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon tahmini, Phillips Eğrisi, ARIMA, Hodrick-Prescott, üçgen model, Kalman filtresi. JEL Sınıflaması: C53, E37.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fahriye Öztürk
Articles by İbrahim Tokatlıoğlu
Articles by Hakan Naim Ardor
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Fahriye Ozturk, İbrahim Tokatlıoğlu, Hakan Naim Ardor. [The Comparison of in-sample Forecast Performance of Inflation with ARIMA and Phillips Curve Models for Turkey: 1995-2014]. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(92): 19-53. Turkish. doi:10.5455/ey.35511


Web Style

Fahriye Ozturk, İbrahim Tokatlıoğlu, Hakan Naim Ardor. [The Comparison of in-sample Forecast Performance of Inflation with ARIMA and Phillips Curve Models for Turkey: 1995-2014]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=170182 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.35511


AMA (American Medical Association) Style

Fahriye Ozturk, İbrahim Tokatlıoğlu, Hakan Naim Ardor. [The Comparison of in-sample Forecast Performance of Inflation with ARIMA and Phillips Curve Models for Turkey: 1995-2014]. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(92): 19-53. Turkish. doi:10.5455/ey.35511Vancouver/ICMJE Style

Fahriye Ozturk, İbrahim Tokatlıoğlu, Hakan Naim Ardor. [The Comparison of in-sample Forecast Performance of Inflation with ARIMA and Phillips Curve Models for Turkey: 1995-2014]. Ekonomik Yaklasim. (2014), [cited January 03, 2024]; 25(92): 19-53. Turkish. doi:10.5455/ey.35511Harvard Style

Fahriye Ozturk, İbrahim Tokatlıoğlu, Hakan Naim Ardor (2014) [The Comparison of in-sample Forecast Performance of Inflation with ARIMA and Phillips Curve Models for Turkey: 1995-2014]. Ekonomik Yaklasim, 25 (92), 19-53. Turkish. doi:10.5455/ey.35511Turabian Style

Fahriye Ozturk, İbrahim Tokatlıoğlu, Hakan Naim Ardor. 2014. [The Comparison of in-sample Forecast Performance of Inflation with ARIMA and Phillips Curve Models for Turkey: 1995-2014]. Ekonomik Yaklasim, 25 (92), 19-53. Turkish. doi:10.5455/ey.35511Chicago Style

Fahriye Ozturk, İbrahim Tokatlıoğlu, Hakan Naim Ardor. "[The Comparison of in-sample Forecast Performance of Inflation with ARIMA and Phillips Curve Models for Turkey: 1995-2014]." Ekonomik Yaklasim 25 (2014), 19-53. Turkish. doi:10.5455/ey.35511MLA (The Modern Language Association) Style

Fahriye Ozturk, İbrahim Tokatlıoğlu, Hakan Naim Ardor. "[The Comparison of in-sample Forecast Performance of Inflation with ARIMA and Phillips Curve Models for Turkey: 1995-2014]." Ekonomik Yaklasim 25.92 (2014), 19-53. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35511APA (American Psychological Association) Style

Fahriye Ozturk, İbrahim Tokatlıoğlu, Hakan Naim Ardor (2014) [The Comparison of in-sample Forecast Performance of Inflation with ARIMA and Phillips Curve Models for Turkey: 1995-2014]. Ekonomik Yaklasim, 25 (92), 19-53. Turkish. doi:10.5455/ey.35511

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]