E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Waste Management Applications in Turkey

Mohammad Zahir Rahmani, Seda Ekmen Özçelik.


Abstract
The article tries to explore the various strategies and practices employed in Turkey to address the complex challenges of waste management. It delves into various aspects of waste management, encompassing collection, recycling, disposal, and governmental initiatives. The article also sheds light on the role of municipalities in waste management, emphasizing their responsibilities in waste collection, recycling promotion, proper disposal, and public education. It also highlights the challenges faced by Turkish municipalities, including limited resources, inadequate infrastructure, and the necessity for significant investments in modern waste management facilities. Furthermore, it touches upon the Turkish government's integral role in waste management practices. It discusses how the government formulates and enforces regulations, encourages the development of modern waste management facilities, and emphasizes public awareness and education to instill responsible waste practices. Therefore, the article provides a comprehensive overview of waste management applications in Turkey, addressing the multifaceted challenges and solutions in the context of municipal and governmental efforts.

Key words: Waste, waste management, recycling, municipalities, Turkey. JEL codes:Q50, Q53, Q56Türkiye'de Atık Yönetimi Uygulamaları

Ozet
Bu makale, atık yönetiminin karmaşık zorluklarının üstesinden gelmek için Türkiye'de kullanılan çeşitli strateji ve uygulamaları incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, toplama, geri dönüşüm, bertaraf ve hükümet girişimlerini kapsayan atık yönetiminin çeşitli yönlerini ele alır. Makale aynı zamanda belediyelerin atık yönetimindeki rolüne de değinmekte; atık toplama, geri dönüşümün teşvik edilmesi, uygun şekilde imha edilmesi ve halkın eğitimi konularındaki sorumluluklarını vurgulamaktadır. Aynı zamanda, sınırlı kaynaklar, yetersiz altyapı ve modern atık yönetimi tesislerine önemli yatırımlar yapılması gerekliliği de dahil olmak üzere belediyelerin karşılaştığı zorlukların altını çizmektedir. Çalışmada, Türk hükümetinin atık yönetimi uygulamalarındaki tamamlayıcı rolüne de değinilmektedir. Dolayısıyla makale, belediye ve hükümet çabaları bağlamında çok yönlü zorlukları ve çözümleri ele alarak Türkiye'deki atık yönetimi uygulamalarına kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Atık, atık yönetimi, geri dönüşüm, belediyeler, Türkiye. JEL kodları: Q50, Q53, Q56


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mohammad Zahir Rahmani
Articles by Seda Ekmen Özçelik
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Rahmani MZ, Ozcelik SE. Waste Management Applications in Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2024; 35(131): 147-165. doi:10.5455/ey.40001


Web Style

Rahmani MZ, Ozcelik SE. Waste Management Applications in Turkey. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=183086 [Access: June 30, 2024]. doi:10.5455/ey.40001


AMA (American Medical Association) Style

Rahmani MZ, Ozcelik SE. Waste Management Applications in Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2024; 35(131): 147-165. doi:10.5455/ey.40001Vancouver/ICMJE Style

Rahmani MZ, Ozcelik SE. Waste Management Applications in Turkey. Ekonomik Yaklasim. (2024), [cited June 30, 2024]; 35(131): 147-165. doi:10.5455/ey.40001Harvard Style

Rahmani, M. Z. & Ozcelik, . S. E. (2024) Waste Management Applications in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 35 (131), 147-165. doi:10.5455/ey.40001Turabian Style

Rahmani, Mohammad Zahir, and Seda Ekmen Ozcelik. 2024. Waste Management Applications in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 35 (131), 147-165. doi:10.5455/ey.40001Chicago Style

Rahmani, Mohammad Zahir, and Seda Ekmen Ozcelik. "Waste Management Applications in Turkey." Ekonomik Yaklasim 35 (2024), 147-165. doi:10.5455/ey.40001MLA (The Modern Language Association) Style

Rahmani, Mohammad Zahir, and Seda Ekmen Ozcelik. "Waste Management Applications in Turkey." Ekonomik Yaklasim 35.131 (2024), 147-165. Print. doi:10.5455/ey.40001APA (American Psychological Association) Style

Rahmani, M. Z. & Ozcelik, . S. E. (2024) Waste Management Applications in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 35 (131), 147-165. doi:10.5455/ey.40001

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]