E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Impact of the 2018 Crisis and Covid 19 Pandemic on Macroeconomic Indicators

FUNDA YURDAKUL, MERVE AYDOĞDU.


Abstract
The aim of this study is to reveal the impact of both the increase in exchange rates and the Covid-19 pandemic on macroeconomic variables. For this purpose, the effects of exchange rate and the dummy variable, which are used to represent the Covid-19 pandemic, on the variables of unemployment rate, general level of prices, credit card expenditures, consumer confidence index and housing price index were analyzed by constructing five different econometric models. Model coefficients were estimated with the two-stage Engle-Granger method and Dynamic Ordinary Squares (DOLS) method. The relationships between the variables were examined by using quarterly data between 2014.I-2023.III. According to the analysis results, due to the increase in the exchange rate, the consumer confidence index has decreased, whereas the unemployment rate, general level of prices, housing prices and credit card expenditures have increased. The same results have been obtained for the period of Covid-19 pandemic. In addition, the response of relevant variables to shocks in the exchange rate was examined with the VAR model. According to the analysis results, while the unemployment rate, general level of prices, housing price index and credit card expenditures react positively to a 1 standard deviation shock in the exchange rate, the consumer confidence index reacts negatively. Therefore, the 2018 crisis and the Covid-19 pandemic have adverse effects on the Turkish economy.

Key words: The Covid-19 Pandemic, The 2018 Crisis, Dynamic Ordinary Least Squares Method, Engle-Granger Method. Jel Codes: C51, E00, E24, E312018 Krizi ve Covid-19 Pandemisinin Makroekonomik Göstergeler Üzerine Etkileri

Ozet
Bu çalışmanın amacı hem döviz kurlarındaki artışın hem de Covid-19 pandemisinin makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla Covid-19 pandemisini temsilen kullanılan kukla değişkenin ve döviz kurunun; işsizlik oranı, fiyatlar genel düzeyi, kredi kartı harcamaları, tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi üzerindeki etkileri 5 farklı ekonometrik model kurularak incelenmeye çalışılmıştır. Modellerin katsayıları Engle-Granger iki aşamalı tahmin yöntemi ve Dinamik En Küçük Kareler (DEKK) yöntemi ile tahmin edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiler, 2014.I-2023.III üçer aylık veriler kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, döviz kurundaki artışlar, tüketici güven endeksini azaltmakla birlikte, işsizlik oranını, fiyatlar genel düzeyini, konut fiyatlarını ve kredi kartı harcamalarını artırmıştır. Covid-19 pandemi döneminde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca ilgili değişkenlerin döviz kurundaki şoklara tepkisi VAR modeli ile incelenmiştir. Analiz sonucuna göre, döviz kurundaki 1 standart sapmalık şoka karşılık, işsizlik oranı, fiyatlar genel düzeyi, konut fiyat endeksi, kredi kartı harcamaları pozitif tepki verirken, tüketici güven endeksi negatif tepki vermektedir. Dolayısıyla 2018 krizinin ve Covid-19 pandemisinin Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, 2018 Krizi, Dinamik EKK Yöntemi, Engle-Granger Yöntemi. Jel Kodları: C51, E00, E24, E31.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by FUNDA YURDAKUL
Articles by MERVE AYDOĞDU
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

YURDAKUL F, AYDOĞDU M. [The Impact of the 2018 Crisis and Covid 19 Pandemic on Macroeconomic Indicators]. Turkish. doi:10.5455/ey.30001


Web Style

YURDAKUL F, AYDOĞDU M. [The Impact of the 2018 Crisis and Covid 19 Pandemic on Macroeconomic Indicators]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=183614 [Access: March 29, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.30001


AMA (American Medical Association) Style

YURDAKUL F, AYDOĞDU M. [The Impact of the 2018 Crisis and Covid 19 Pandemic on Macroeconomic Indicators]. Turkish. doi:10.5455/ey.30001Vancouver/ICMJE Style

YURDAKUL F, AYDOĞDU M. [The Impact of the 2018 Crisis and Covid 19 Pandemic on Macroeconomic Indicators]. Turkish. doi:10.5455/ey.30001Harvard Style

YURDAKUL, F. & AYDOĞDU, . M. (0) [The Impact of the 2018 Crisis and Covid 19 Pandemic on Macroeconomic Indicators]. Turkish. doi:10.5455/ey.30001Turabian Style

YURDAKUL, FUNDA, and MERVE AYDOĞDU. 0. [The Impact of the 2018 Crisis and Covid 19 Pandemic on Macroeconomic Indicators]. Turkish. doi:10.5455/ey.30001Chicago Style

YURDAKUL, FUNDA, and MERVE AYDOĞDU. "[The Impact of the 2018 Crisis and Covid 19 Pandemic on Macroeconomic Indicators]." Turkish. doi:10.5455/ey.30001MLA (The Modern Language Association) Style

YURDAKUL, FUNDA, and MERVE AYDOĞDU. "[The Impact of the 2018 Crisis and Covid 19 Pandemic on Macroeconomic Indicators]." Turkish. doi:10.5455/ey.30001APA (American Psychological Association) Style

YURDAKUL, F. & AYDOĞDU, . M. (0) [The Impact of the 2018 Crisis and Covid 19 Pandemic on Macroeconomic Indicators]. Turkish. doi:10.5455/ey.30001

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]