E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


FERTILITY, EMPLOYMENT AND CAPITAL ACCUMULATION: A CASE STUDY FOR TURKEY

Şenay AÇIKGÖZ.

Cited By:3

Abstract
<i></i>In the last two decades Turkish fertility rates have been steadily decreasing. This paper is an attempt to examine the effects of a change in fertility rates on population structure, labor supply, and employment in relation to physical capital stock for the next four decades. This study also evaluates the effects of a possible reversal change in fertility rates on the variables mentioned above. The study is carried out in three stages. In the first stage, population of Turkey is projected with Leslie matrix defined by age-specific fertility rates and survival rates. Projections are repeated for different fertility rates. In the second stage, physical capital stock per employed person is forecasted using time series data. In the third stage, the predictions obtained through the first two stages are combined. Thus, the question of what should be the warranted growth rates of physical capital stock in order to employ labor force projected under different fertility rates is answered. According to the results, increases in fertility rates lead to an increase in labor supply with a 15 year lag, even if fertility rates have remained unchanged in their current level. The physical capital stock growth rate that is necessary for the employment of the extra labor supply emanating from an increase in fertility rates is found to be at least 5 %. This was higher than the actual growth rate of physical capital stock realized in the last decade which was approximately 4 %.

Key words: Matrix population model, Leslie matrix, fertility, employment and physical capital stock. JEL Classification: J11, J21, C02, C22.Doğurganlık, İstihdam ve Sermaye Birikimi: Türkiye için Bir Analiz

Ozet
Türkiye’de doğurganlık oranları son yirmi yılda istikrarlı bir biçimde azalma göstermiştir. Bu çalışmada doğurganlık oranlarındaki değişmelerin nüfus yapısı, işgücü arzı ve fiziki sermaye stoku çerçevesinde istihdam üzerindeki etkileri önümüzdeki kırk yıl için incelenmiştir. Bu çalışma doğurganlık oranlarında olası tersine bir gelişmenin sözü edilen değişkenler üzerindeki etkisini de incelemektedir. Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, Türkiye nüfusu yaş sınıflarına göre doğurganlık oranları ve hayatta kalma oranları ile tanımlanan Leslie matrisi aracılığıyla öngörülmüştür. Öngörüler farklı doğurganlık oranları için tekrarlanmıştır. İkinci aşamada, çalışan başına fiziki sermaye stoku zaman serisi verileri ile öngörülmüştür. Üçüncü aşamada, ilk iki aşamada elde edilen öngörüler birleştirilmiştir. Böylece farklı doğurganlık oranları altında öngörülen işgücü arzını istihdam edebilmek için gerekli sermaye birikimi artış hızı ne olmalıdır sorusu cevaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre doğurganlık oranları mevcut düzeyinde kalsa da istihdam açısından asıl etki yaklaşık on beş yıl sonra ortaya çıkmakta ve artan işgücü arzını istihdam etmek için gerekli sermaye birikimi yıllık ortalama artış hızının en az yüzde 5 düzeyinde olması gerekmektedir. Öngörülen bu değer incelenen dönemde gerçekleşen sermaye birikimi artış hızından (yaklaşık yüzde 4) daha büyüktür.

Anahtar Kelimeler: Nüfus öngörü modeli, Leslie matrisi, doğurganlık, istihdam ve fiziki sermaye stoku. JEL Sınıflaması: J11, J21, C02, C22.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Şenay AÇIKGÖZ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Şenay ACIKGOZ. FERTILITY, EMPLOYMENT AND CAPITAL ACCUMULATION: A CASE STUDY FOR TURKEY. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 1-36. doi:10.5455/ey.34096


Web Style

Şenay ACIKGOZ. FERTILITY, EMPLOYMENT AND CAPITAL ACCUMULATION: A CASE STUDY FOR TURKEY. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34096 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.34096


AMA (American Medical Association) Style

Şenay ACIKGOZ. FERTILITY, EMPLOYMENT AND CAPITAL ACCUMULATION: A CASE STUDY FOR TURKEY. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 1-36. doi:10.5455/ey.34096Vancouver/ICMJE Style

Şenay ACIKGOZ. FERTILITY, EMPLOYMENT AND CAPITAL ACCUMULATION: A CASE STUDY FOR TURKEY. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited January 03, 2024]; 23(83): 1-36. doi:10.5455/ey.34096Harvard Style

Şenay ACIKGOZ (2012) FERTILITY, EMPLOYMENT AND CAPITAL ACCUMULATION: A CASE STUDY FOR TURKEY. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 1-36. doi:10.5455/ey.34096Turabian Style

Şenay ACIKGOZ. 2012. FERTILITY, EMPLOYMENT AND CAPITAL ACCUMULATION: A CASE STUDY FOR TURKEY. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 1-36. doi:10.5455/ey.34096Chicago Style

Şenay ACIKGOZ. "FERTILITY, EMPLOYMENT AND CAPITAL ACCUMULATION: A CASE STUDY FOR TURKEY." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 1-36. doi:10.5455/ey.34096MLA (The Modern Language Association) Style

Şenay ACIKGOZ. "FERTILITY, EMPLOYMENT AND CAPITAL ACCUMULATION: A CASE STUDY FOR TURKEY." Ekonomik Yaklasim 23.83 (2012), 1-36. Print. doi:10.5455/ey.34096APA (American Psychological Association) Style

Şenay ACIKGOZ (2012) FERTILITY, EMPLOYMENT AND CAPITAL ACCUMULATION: A CASE STUDY FOR TURKEY. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 1-36. doi:10.5455/ey.34096

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]