E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Policy Alternatives in Crop Production Considering the Effects of the Agricultural Support Policies

Taylan KIYMAZ.

Abstract
Considering the objectives of agricultural support policies, it is important evaluating the policy results and measuring the effectiveness of the supports in order to review, redirect and change the policies under implementation when necessary. The purpose of this study is to have a trial on this evaluation and measuring the effectiveness of supports. In the study, by estimating the costs of the six basic products, the relationships between the change in annual producer income, domestic and world prices of the products, unit support and production level are examined at a glance. Some of the important findings are: The effects of agricultural support on production may be limited, cotton may be more responsive to the provided support, but the effects of increases in producer income due to the interaction of domestic and international prices and the increases in these prices have higher impacts on production; accordingly, there is a need for a dynamic system based on income in supporting agricultural production, and the support amount can be increased or decreased by taking into account the multi-year income obtained in production on a basin based approach considering crop rotation; a new incentive and land use system cooperating with the private sector can be used to bring idle agricultural lands into production; income insurance is another alternative policy tool in agriculture; in addition, suggestions are also offered to examine solutions to ensure that the poorest segment of agricultural producers and young people who make or will make agricultural production may benefit more from the social security system.

Key words: Agricultural policies, agricultural support, producer income, production cost. JEL classification: Q11, Q13, Q18Tarımsal Desteklerin Etkileri Çerçevesinde Bitkisel Üretim İçin Politika Alternatifleri

Ozet
Tarımsal destekleme politikalarının hedefleri göz önüne alınarak, politika sonuçlarının değerlendirilmesi ve desteklemelerin etkinliğinin ölçülmesi, uygulanan politikaların gözden geçirilmesi, yönlendirilmesi ve gereğinde değiştirilmesi açısından önemli olup bu çalışmanın amacı bu doğrultuda bir katkıda bulunmaktır. Çalışmada temel altı ürünün tahmini maliyetleri hesaplanarak, yıllık üretici gelirindeki değişim, ürünlerin yurtiçi ve dünya fiyatları, birim destek ve üretim düzeyi arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Önemli bulgulardan birkaçı: Tarımsal desteklemenin üretim üzerindeki etkilerinin kısıtlı olabileceği, pamuğun sağlanan desteklere daha duyarlı olabileceği ancak asıl yurtiçi ve yurtdışı fiyatların etkileşimine ve bunlarda yaşanan artışlara bağlı olarak üretici gelirinde yaşanan artışların üretim etkilerinin yüksek olduğu yönündedir; buna bağlı olarak, tarımsal üretimin desteklenmesinde gelire bağlı dinamik bir sisteme ihtiyaç olduğu, ürünlerden havza bazında sağlanan çok yıllık gelirler ve münavebe sistemi dikkate alınarak destek tutarının artırılıp azaltılabileceği; atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için özel sektörü de içeren yeni bir teşvik ve arazi kullanım sisteminin kullanılabileceği; tarımda gelir sigortasının bir başka alternatifi oluşturduğu; bunun yanında, tarımsal üreticiler arasında en yoksul kesim ile sektörde üretim yapan veya yapacak olan gençlere dair sosyal güvenlik sisteminden daha fazla yararlanmalarını temin edecek çözümlerin incelenmesi konularında öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal politikalar, tarımsal destekleme, üretici geliri, üretim maliyeti. JEL sınıflaması: Q11, Q13, Q18


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Taylan KIYMAZ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Taylan KIYMAZ. [Policy Alternatives in Crop Production Considering the Effects of the Agricultural Support Policies]. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(119): 103-141. Turkish. doi:10.5455/ey.18003


Web Style

Taylan KIYMAZ. [Policy Alternatives in Crop Production Considering the Effects of the Agricultural Support Policies]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=132920 [Access: April 05, 2022]. Turkish. doi:10.5455/ey.18003


AMA (American Medical Association) Style

Taylan KIYMAZ. [Policy Alternatives in Crop Production Considering the Effects of the Agricultural Support Policies]. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(119): 103-141. Turkish. doi:10.5455/ey.18003Vancouver/ICMJE Style

Taylan KIYMAZ. [Policy Alternatives in Crop Production Considering the Effects of the Agricultural Support Policies]. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited April 05, 2022]; 32(119): 103-141. Turkish. doi:10.5455/ey.18003Harvard Style

Taylan KIYMAZ (2021) [Policy Alternatives in Crop Production Considering the Effects of the Agricultural Support Policies]. Ekonomik Yaklasim, 32 (119), 103-141. Turkish. doi:10.5455/ey.18003Turabian Style

Taylan KIYMAZ. 2021. [Policy Alternatives in Crop Production Considering the Effects of the Agricultural Support Policies]. Ekonomik Yaklasim, 32 (119), 103-141. Turkish. doi:10.5455/ey.18003Chicago Style

Taylan KIYMAZ. "[Policy Alternatives in Crop Production Considering the Effects of the Agricultural Support Policies]." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 103-141. Turkish. doi:10.5455/ey.18003MLA (The Modern Language Association) Style

Taylan KIYMAZ. "[Policy Alternatives in Crop Production Considering the Effects of the Agricultural Support Policies]." Ekonomik Yaklasim 32.119 (2021), 103-141. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.18003APA (American Psychological Association) Style

Taylan KIYMAZ (2021) [Policy Alternatives in Crop Production Considering the Effects of the Agricultural Support Policies]. Ekonomik Yaklasim, 32 (119), 103-141. Turkish. doi:10.5455/ey.18003