E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: Fuzzy Regression Analysis

Nurdan DEĞİRMENCİ.

Abstract
In this study, the economic factors determining foreign direct investment inflows for the 84 countries in the middle-income group of the World Bank were explored using 2019 data. The significant factors were gross domestic product per capita, commercial openness rate, and current balance. As a result of the fuzzy regression analysis applied with these variables, it was seen that the effect of commercial openness ratio and the current balance on FDI inflows of any country in the middle-income group is fuzzy both in size and in sign. In other words, this effect can be sometimes negative and sometimes positive depending on the values of the other variables such as financial, political, organizational, etc. In addition, it was revealed that countries with higher GDP per capita attract more foreign direct investment.

Key words: FDI, Economic determinants, Fuzzy regression analysis. JEL Codes: C10, F21.Orta Gelir Grubu Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırımın Ekonomik Belirleyicileri: Bulanık Regresyon Analizi

Ozet
Bu çalışmada, Dünya Bankasının sınıflamasında orta gelir grubunda yer alan 84 ülke için doğrudan yabancı yatırım girişlerini (DYY) belirleyen ekonomik faktörler, 2019 yılı verileri kullanılarak araştırılmıştır. Literatüre ve veri olanaklarına dayanarak çok sayıda ekonomik gösterge arasından üç faktör belirlenmiştir. Bunlar, kişi başı GSYİH, ticari dışa açıklık oranı ve cari denge’dir. Bu değişkenlerle uygulanan bulanık regresyon analizi sonucunda görülmüştür ki orta gelir grubundaki herhangi bir ülkenin DYY girişleri üzerinde ticari dışa açıklık oranının ve cari dengesinin etkisi hem büyüklük hem de işaret olarak bulanıktır. Yani diğer ekonomik, politik, kurumsal vb. değişkenlerin değerlerine bağlı olarak bu etki bazen negatif bazen ise pozitif olabilmektedir. Buna ilaveten kişi başı GSYİH büyük olan ülkelerin ise daha fazla DYY çektikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: DYY, Ekonomik Belirleyiciler, Bulanık Regresyon Analizi. JEL Kodları: C10, F21.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nurdan DEĞİRMENCİ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Nurdan DEĞİRMENCİ. Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: Fuzzy Regression Analysis. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(119): 89-101. doi:10.5455/ey.18000


Web Style

Nurdan DEĞİRMENCİ. Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: Fuzzy Regression Analysis. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=68386 [Access: April 08, 2022]. doi:10.5455/ey.18000


AMA (American Medical Association) Style

Nurdan DEĞİRMENCİ. Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: Fuzzy Regression Analysis. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(119): 89-101. doi:10.5455/ey.18000Vancouver/ICMJE Style

Nurdan DEĞİRMENCİ. Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: Fuzzy Regression Analysis. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited April 08, 2022]; 32(119): 89-101. doi:10.5455/ey.18000Harvard Style

Nurdan DEĞİRMENCİ (2021) Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: Fuzzy Regression Analysis. Ekonomik Yaklasim, 32 (119), 89-101. doi:10.5455/ey.18000Turabian Style

Nurdan DEĞİRMENCİ. 2021. Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: Fuzzy Regression Analysis. Ekonomik Yaklasim, 32 (119), 89-101. doi:10.5455/ey.18000Chicago Style

Nurdan DEĞİRMENCİ. "Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: Fuzzy Regression Analysis." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 89-101. doi:10.5455/ey.18000MLA (The Modern Language Association) Style

Nurdan DEĞİRMENCİ. "Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: Fuzzy Regression Analysis." Ekonomik Yaklasim 32.119 (2021), 89-101. Print. doi:10.5455/ey.18000APA (American Psychological Association) Style

Nurdan DEĞİRMENCİ (2021) Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: Fuzzy Regression Analysis. Ekonomik Yaklasim, 32 (119), 89-101. doi:10.5455/ey.18000