ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Examination of Technical Efficiency of Public Hospital Associations Using Data Envelopment Analysis and Machine Learning Techniques

Songül ÇINAROĞLU, Onur BAŞER.

Abstract
Regional planning studies has a long history which made for using public resources effective and efficiently. In Turkey 89 different Public Hospital Associations (PHA) was conducted based on provincial levels for the aim of using health resources more efficiently. In this study technical efficiency of 89 different PHA in Turkey was examined by using input and output indicators and using Data Envelopment Analysis (DEA) and machine learning techniques by dividing them into two clusters in terms of similarities in input and output indicators. As a result of the study it is seen that PHA which have higher population and service density are more efficient than others. Number of inpatients is a determinator factor of efficiency which is one of the indicators of service density.

Key words: Public Hospital Associations, Productivity, Data Envelopment Analysis, Machine Learning Techniques. JEL Codes: I18, C61, C67, C53Kamu Hastane Birliklerinin Teknik Verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi ve Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi

Ozet
Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılabilmesi için faydalanılan bölgesel planlama çalışmalarının uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Türkiye’de sağlık ile ilgili kaynakların daha verimli kullanımı amacıyla oluşturulan Kamu Hastane Birlikleri (KHB) uygulaması ile birlikte il düzeyi esas alınarak 89 farklı Kamu Hastane Birliği oluşturulmuştur. Bu çalışmada Türkiye genelinde 89 farklı KHB’ne ait girdi ve çıktı değişkenleri üzerinden Veri Zarflama Analizi (VZA) ve makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak KHB’leri girdi ve çıktı değişkenleri bakımından benzer iki kümeye ayrılarak teknik verimlilikleri incelenmiştir. Yapılan incelemede nüfus ve hizmet yoğunluğunun daha fazla olduğu KHB’lerinin verimliliklerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Verimliliğin belirlenmesinde en fazla etkili olan değişkenin ise bir hizmet yoğunluğu göstergesi olan yatan hasta sayısı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Hastane Birlikleri, Verimlilik, Veri Zarflama Analizi, Makine Öğrenmesi Yöntemleri. JEL Kodları: I18, C61, C67, C53


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Songül ÇINAROĞLU
Articles by Onur BAŞER
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3495
Downloaded: 497


How to Cite this Article
Pubmed Style

Songul CINAROGLU, Onur BASER. [Examination of Technical Efficiency of Public Hospital Associations Using Data Envelopment Analysis and Machine Learning Techniques]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(104): 81-120. Turkish. doi:10.5455/ey.36122


Web Style

Songul CINAROGLU, Onur BASER. [Examination of Technical Efficiency of Public Hospital Associations Using Data Envelopment Analysis and Machine Learning Techniques]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=255779 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.36122


AMA (American Medical Association) Style

Songul CINAROGLU, Onur BASER. [Examination of Technical Efficiency of Public Hospital Associations Using Data Envelopment Analysis and Machine Learning Techniques]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(104): 81-120. Turkish. doi:10.5455/ey.36122Vancouver/ICMJE Style

Songul CINAROGLU, Onur BASER. [Examination of Technical Efficiency of Public Hospital Associations Using Data Envelopment Analysis and Machine Learning Techniques]. Ekonomik Yaklasim. (2017), [cited March 29, 2020]; 28(104): 81-120. Turkish. doi:10.5455/ey.36122Harvard Style

Songul CINAROGLU, Onur BASER (2017) [Examination of Technical Efficiency of Public Hospital Associations Using Data Envelopment Analysis and Machine Learning Techniques]. Ekonomik Yaklasim, 28 (104), 81-120. Turkish. doi:10.5455/ey.36122Turabian Style

Songul CINAROGLU, Onur BASER. 2017. [Examination of Technical Efficiency of Public Hospital Associations Using Data Envelopment Analysis and Machine Learning Techniques]. Ekonomik Yaklasim, 28 (104), 81-120. Turkish. doi:10.5455/ey.36122Chicago Style

Songul CINAROGLU, Onur BASER. "[Examination of Technical Efficiency of Public Hospital Associations Using Data Envelopment Analysis and Machine Learning Techniques]." Ekonomik Yaklasim 28 (2017), 81-120. Turkish. doi:10.5455/ey.36122MLA (The Modern Language Association) Style

Songul CINAROGLU, Onur BASER. "[Examination of Technical Efficiency of Public Hospital Associations Using Data Envelopment Analysis and Machine Learning Techniques]." Ekonomik Yaklasim 28.104 (2017), 81-120. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.36122APA (American Psychological Association) Style

Songul CINAROGLU, Onur BASER (2017) [Examination of Technical Efficiency of Public Hospital Associations Using Data Envelopment Analysis and Machine Learning Techniques]. Ekonomik Yaklasim, 28 (104), 81-120. Turkish. doi:10.5455/ey.36122