ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


An Efficiency Analysis for the Agricultural Sector in Turkey and 24 EU Countries: 2002-2013

Fatih Hakan DİKMEN, Emre Güneşer BOZDAĞ.

Abstract
The Agriculture sector has owned an strategical importance in economy of the most countries. In this framework, the European agricultural economy is not able to be isolated from whole economic conditions. The purpose of this study is to analyze the efficiency of Turkey and 25 EU countries’ agricultural sector between the years 2002-2013. Data Envelopment Analysis (DEA) and Malmquist Index were used for calculating efficiency scores in this paper. 4 input (labor force, net capital stock, insecticide and agricultural land) and 1 output (value of agricultural production) are used for measuring efficiency. This measurement of technical efficiency was made by using DEAP V2.1 package software program which developed by Coelli. Regarding to findings for the 12 years and 26 countries, the average technical efficiency scores is 0,685. On the other hand, Turkey’s technical efficiency scores is approximately 0,7. The most efficient countries are Belgium, Denmark and Bulgaria and their efficiency scores are equals to 1. The change in total factor productivity value for all countries is 1,004 while Turkey’s score is 0,992. Therefore, there was a small decline in total factor productivity in Turkey for the period discussed.

Key words: Agriculture Sector, Total Factor Productivitiy, Efficiency, Data Envelopment Analysis, Malmquist Index. JEL Classification: C60, D 24, Q10.Türkiye ve 24 AB Ülkesi Tarım Sektörleri İçin Bir Etkinlik Analizi: 2002-2013

Ozet
Tarım sektörü bütün ülke ekonomileri için stratejik bir öneme sahiptir. Bu çerçevede, Avrupa tarım sektörü de genel ekonomiden ayrı tutulamaz. Bu çalışmanın amacı 2003-2013 yılları arasında 25 AB ve Türkiye’nin tarım sektörlerinin etkinliğini analiz etmektir. Etkinlik skorlarını hesaplamak ve değerlendirmek için Veri Zarflama analizi ve Malmquist endeksi kullanılmıştır. Etkinlik ölçümünde 4 tane girdi (emek, net sermaye stoku, tarımsal ilaçlama ve ekilebilir tarımsal arazi) ve 1 tane çıktı (tarımsal katma değer) kullanılmıştır. Teknik etkimlik ölçümü Coelli tarafından geliştirilen DEAP V2.1 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 26 ülkenin tamamı için 12 yıllık ortalama teknik etkinlik skoru 0,685’tir. Türkiye’de ise bu değer yaklaşık 0,7 olarak ölçülmüştür. En etkin ülkeler Belçika, Bulgaristan ve Danimarka’dır ve etkinlik skorları “1”e eşittir. Tüm ülkeler için toplam faktör verimliliğindeki ortalama değişme skoru 1,004 iken Türkiye’de bu değer 0,992 düzeyinde kalmıştır. Dolayısıyla ele alınan dönem için Türkiye’de toplam faktör verimliliğinde küçük de olsa gerileme söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: Tarım Sektörü, Toplam Faktör Verimliliği, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, Malmquist Endeksi. JEL Sınıflaması: C60, D 24, Q10.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatih Hakan DİKMEN
Articles by Emre Güneşer BOZDAĞ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3521
Downloaded: 613


How to Cite this Article
Pubmed Style

Fatih Hakan DIKMEN, Emre Guneser BOZDAG. [An Efficiency Analysis for the Agricultural Sector in Turkey and 24 EU Countries: 2002-2013]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(104): 121-142. Turkish. doi:10.5455/ey.23108


Web Style

Fatih Hakan DIKMEN, Emre Guneser BOZDAG. [An Efficiency Analysis for the Agricultural Sector in Turkey and 24 EU Countries: 2002-2013]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=260407 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.23108


AMA (American Medical Association) Style

Fatih Hakan DIKMEN, Emre Guneser BOZDAG. [An Efficiency Analysis for the Agricultural Sector in Turkey and 24 EU Countries: 2002-2013]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(104): 121-142. Turkish. doi:10.5455/ey.23108Vancouver/ICMJE Style

Fatih Hakan DIKMEN, Emre Guneser BOZDAG. [An Efficiency Analysis for the Agricultural Sector in Turkey and 24 EU Countries: 2002-2013]. Ekonomik Yaklasim. (2017), [cited March 29, 2020]; 28(104): 121-142. Turkish. doi:10.5455/ey.23108Harvard Style

Fatih Hakan DIKMEN, Emre Guneser BOZDAG (2017) [An Efficiency Analysis for the Agricultural Sector in Turkey and 24 EU Countries: 2002-2013]. Ekonomik Yaklasim, 28 (104), 121-142. Turkish. doi:10.5455/ey.23108Turabian Style

Fatih Hakan DIKMEN, Emre Guneser BOZDAG. 2017. [An Efficiency Analysis for the Agricultural Sector in Turkey and 24 EU Countries: 2002-2013]. Ekonomik Yaklasim, 28 (104), 121-142. Turkish. doi:10.5455/ey.23108Chicago Style

Fatih Hakan DIKMEN, Emre Guneser BOZDAG. "[An Efficiency Analysis for the Agricultural Sector in Turkey and 24 EU Countries: 2002-2013]." Ekonomik Yaklasim 28 (2017), 121-142. Turkish. doi:10.5455/ey.23108MLA (The Modern Language Association) Style

Fatih Hakan DIKMEN, Emre Guneser BOZDAG. "[An Efficiency Analysis for the Agricultural Sector in Turkey and 24 EU Countries: 2002-2013]." Ekonomik Yaklasim 28.104 (2017), 121-142. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.23108APA (American Psychological Association) Style

Fatih Hakan DIKMEN, Emre Guneser BOZDAG (2017) [An Efficiency Analysis for the Agricultural Sector in Turkey and 24 EU Countries: 2002-2013]. Ekonomik Yaklasim, 28 (104), 121-142. Turkish. doi:10.5455/ey.23108