ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Assessment of Index-based Drought Insurance

Ozan Evkaya, S. Kasirga Yildirak, A. Sevtap Selcuk-Kestel.

Abstract
The increase in the frequency and severity of extreme weather events urge for more powerful early warning systems and ex-post risk transfer mechanisms. Index-based insurance is an efficient risk management tool reducing the impacts of drought in agricultural insurance. The most feasible policy is the one that is directly based on the quantification of relation between index measure and the yield loss. Regardless of its efficiency, as an important caution, the insurer must be aware of the basis risk. In this study, nonlinear optimization approach is considered for quantifying the indemnity and basis risk of index-based insurance contracts. A real life case is implemented to verify the efficiency of the proposed approach. The results of the study are expected to indicate the needs for more sophisticated contract designs to handle the drought risk.

Key words: Drought; index-based agricultural insurance; nonlinear optimization; indemnity; basis risk. JEL Codes: Q14, D81, C61.İndex Tabanlı Kuraklık Sigortası Değerlemesi

Ozet
Ekstrem hava olaylarının meydana gelme sıklıkları ve şiddeti risk transfer mekanizmalarında ve daha kuvvetli erken uyarı sistemlerinin aciliyetini doğurmuştur. Tarım sigortalarında ekstrem hava koşulu nedeniyle meydana gelen kuraklığın etkilerinin azaltılmasında indeks tabanlı sigorta etkin bir risk yönetimi aracıdır. indeks ölçüsü ile hasar miktarı arasındaki ilişkinin ölçülmesine doğrudan bağlı yaklaşımlar en etkin olanlarındandır. Etkisi göz ardı edilmeksizin, önemli bir önlem olarak, sigortacının baz riskin farkında olması beklenir. Bu çalışmada, indeks tabanlı sigorta sözleşmelerinde tazminat miktarının belirlenmesi için doğrusal olmayan optimizasyon yaklaşımı kullanılmaktadır. Gerçek veriye dayalı uygulama ile amaçlanan metodun uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarının kuraklık riskinin azaltılması için daha sofistike sözleşme düzenlemelerinin yapılması gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kuraklık; indeks tabanlı tarım sigortası; doğrusal olmayan optimizasyon, tazminat, baz riski. JEL Kodları: Q14, D81, C61.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ozan Evkaya
Articles by S. Kasirga Yildirak
Articles by A. Sevtap Selcuk-Kestel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3172
Downloaded: 587
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozan Evkaya, S. Kasirga Yildirak, A. Sevtap Selcuk-Kestel. Assessment of Index-based Drought Insurance. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(105): 1-18. doi:10.5455/ey.36123


Web Style

Ozan Evkaya, S. Kasirga Yildirak, A. Sevtap Selcuk-Kestel. Assessment of Index-based Drought Insurance. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=266269 [Access: September 21, 2019]. doi:10.5455/ey.36123


AMA (American Medical Association) Style

Ozan Evkaya, S. Kasirga Yildirak, A. Sevtap Selcuk-Kestel. Assessment of Index-based Drought Insurance. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(105): 1-18. doi:10.5455/ey.36123Vancouver/ICMJE Style

Ozan Evkaya, S. Kasirga Yildirak, A. Sevtap Selcuk-Kestel. Assessment of Index-based Drought Insurance. Ekonomik Yaklasim. (2017), [cited September 21, 2019]; 28(105): 1-18. doi:10.5455/ey.36123Harvard Style

Ozan Evkaya, S. Kasirga Yildirak, A. Sevtap Selcuk-Kestel (2017) Assessment of Index-based Drought Insurance. Ekonomik Yaklasim, 28 (105), 1-18. doi:10.5455/ey.36123Turabian Style

Ozan Evkaya, S. Kasirga Yildirak, A. Sevtap Selcuk-Kestel. 2017. Assessment of Index-based Drought Insurance. Ekonomik Yaklasim, 28 (105), 1-18. doi:10.5455/ey.36123Chicago Style

Ozan Evkaya, S. Kasirga Yildirak, A. Sevtap Selcuk-Kestel. "Assessment of Index-based Drought Insurance." Ekonomik Yaklasim 28 (2017), 1-18. doi:10.5455/ey.36123MLA (The Modern Language Association) Style

Ozan Evkaya, S. Kasirga Yildirak, A. Sevtap Selcuk-Kestel. "Assessment of Index-based Drought Insurance." Ekonomik Yaklasim 28.105 (2017), 1-18. Print. doi:10.5455/ey.36123APA (American Psychological Association) Style

Ozan Evkaya, S. Kasirga Yildirak, A. Sevtap Selcuk-Kestel (2017) Assessment of Index-based Drought Insurance. Ekonomik Yaklasim, 28 (105), 1-18. doi:10.5455/ey.36123