ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


An Examination of the Methods and Discussions on Estimation of Monetary Value of Ecosystem Services

Ferda Uzunyayla.

Abstract
In 1980s the concept of “ecosystem services” has been used to indicate the nature’s functions. Ecosystem services are intangible and they do not have a price which reflects their scarcity. However, in 1990s ecosystem services have been included in economic processes of monetary valuation, exchange and appropriation. Thus discussions have been started about how ecosystem services’ monetary value would be determined with intense incorporation of ecosystem services to the economic analysis since 1990s. Environmental economics and ecological economics which are the new approaches of economics have conducted these discussions and developed a variety of valuation methods. In this study, these valuation methods and the discussions regarding estimation of monetary values of the ecosystem services, reasons for the estimation studies have examined.

Key words: Ecosystem Services, Monetary Valuation Methods, Demand Curve Approaches, Contingent Valuation Method, Travel Cost Method. JEL codes: Q57Ekosistem Hizmetlerinin Parasal Değerini Belirleme Yöntem ve Tartışmalarına İlişkin Bir İnceleme

Ozet
1980’lerde doğanın fonksiyonlarına işaret etmek amacıyla “ekosistem hizmeti” kavramı kullanılmaya başlamıştır. Ekosistem hizmetleri doğanın soyut hizmetleridir ve bunların kıtlığını yansıtan bir fiyatı yoktur. Ancak 1990’larda ekosistem hizmetleri parasal değerleme, el koyma, mübadele gibi iktisadi süreçlere dâhil edilmeye başlamıştır. Ekosistem hizmetlerinin iktisadi analizin kapsamına yoğun biçimde dâhil edilmesiyle fiyatlarının nasıl belirleneceğine ilişkin tartışmalar ortaya çıkmıştır. İktisadın yeni yaklaşımları olarak çevre iktisadı ve ekolojik iktisat bu tartışmaları yürütmüş ve çeşitli değerleme yöntemleri geliştirmiştir. Çalışmada geliştirilen bu yöntemler ve ekosistem hizmetlerinin parasal değerinin belirlenmesine, bunun neden yapılması gerektiğine ilişkin tartışmalar incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Ekosistem Hizmetleri, Parasal Değerleme Yöntemleri, Talep Eğrisi Yaklaşımları, Koşullu Değerleme Yöntemi, Seyahat Maliyeti Yöntemi. JEL sınıflaması: Q57


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ferda Uzunyayla
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3431
Downloaded: 575
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ferda Uzunyayla. [An Examination of the Methods and Discussions on Estimation of Monetary Value of Ecosystem Services]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(105): 19-61. Turkish. doi:10.5455/ey.38101


Web Style

Ferda Uzunyayla. [An Examination of the Methods and Discussions on Estimation of Monetary Value of Ecosystem Services]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=258114 [Access: July 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.38101


AMA (American Medical Association) Style

Ferda Uzunyayla. [An Examination of the Methods and Discussions on Estimation of Monetary Value of Ecosystem Services]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(105): 19-61. Turkish. doi:10.5455/ey.38101Vancouver/ICMJE Style

Ferda Uzunyayla. [An Examination of the Methods and Discussions on Estimation of Monetary Value of Ecosystem Services]. Ekonomik Yaklasim. (2017), [cited July 20, 2019]; 28(105): 19-61. Turkish. doi:10.5455/ey.38101Harvard Style

Ferda Uzunyayla (2017) [An Examination of the Methods and Discussions on Estimation of Monetary Value of Ecosystem Services]. Ekonomik Yaklasim, 28 (105), 19-61. Turkish. doi:10.5455/ey.38101Turabian Style

Ferda Uzunyayla. 2017. [An Examination of the Methods and Discussions on Estimation of Monetary Value of Ecosystem Services]. Ekonomik Yaklasim, 28 (105), 19-61. Turkish. doi:10.5455/ey.38101Chicago Style

Ferda Uzunyayla. "[An Examination of the Methods and Discussions on Estimation of Monetary Value of Ecosystem Services]." Ekonomik Yaklasim 28 (2017), 19-61. Turkish. doi:10.5455/ey.38101MLA (The Modern Language Association) Style

Ferda Uzunyayla. "[An Examination of the Methods and Discussions on Estimation of Monetary Value of Ecosystem Services]." Ekonomik Yaklasim 28.105 (2017), 19-61. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.38101APA (American Psychological Association) Style

Ferda Uzunyayla (2017) [An Examination of the Methods and Discussions on Estimation of Monetary Value of Ecosystem Services]. Ekonomik Yaklasim, 28 (105), 19-61. Turkish. doi:10.5455/ey.38101